Forum


Powrót potencjał podmiotu trzeciego a dokumenty i oświadczenia, których może żądać Zamawiający?

M.

Monika .....

0

Jakich dokumentów i oświadczeń może żądać Zamawiający w SIWZ w przetargu nieograniczonym poniżej progów
w stosunku do Wykonawcy, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu trzeciego?
Jakich dokumentów i oświadczeń może żądać Zamawiający w SIWZ w przetargu nieograniczonym poniżej progów w stosunku do Wykonawcy, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu trzeciego?
0
2019-01-17 15:06 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Takich samych, jak gdyby nie polegał na zdolnościach podmiotu trzeciego plus zobowiązanie podmiotu trzeciego do realnego udostępnienia zasobów. Poza tym przy składaniu tych dokumentów, niektóre dokumenty będą pochodziły i dotyczyły zasobów podmiotu trzeciego
Takich samych, jak gdyby nie polegał na zdolnościach podmiotu trzeciego plus zobowiązanie podmiotu trzeciego do realnego udostępnienia zasobów. Poza tym przy składaniu tych dokumentów, niektóre dokumenty będą pochodziły i dotyczyły zasobów podmiotu trzeciego
0
2019-01-17 15:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy