Forum


Powrót art. 26 ust2

A.

Anna .....

Fachowiec 131

czy jeśli na wezwanie art. 26 ust. 2 wykonawca prześle dokumenty, ale po terminie wyznczonym przez Zamawiającego, to można uznać i nie wzywać już do uzupełnienia?
czy jeśli na wezwanie art. 26 ust. 2 wykonawca prześle dokumenty, ale po terminie wyznczonym przez Zamawiającego, to można uznać i nie wzywać już do uzupełnienia?
0
2019-01-18 10:40 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Niezwłocznie po upływie terminu określonego w wezwaniu z art. 26 ust. 2 powinno być wezwanie z art. 26 ust. 3, natomiast jeśli zamawiający czekał dłużej a między wezwaniem w trybie art. 26 ust. 3 wykonawca dostarczył zamawiającemu poprawne dokumenty no to już nie musi wzywać, bo zgodnie z art. 26 ust. 6 zamawiający posiada już te dokumenty.
Niezwłocznie po upływie terminu określonego w wezwaniu z art. 26 ust. 2 powinno być wezwanie z art. 26 ust. 3, natomiast jeśli zamawiający czekał dłużej a między wezwaniem w trybie art. 26 ust. 3 wykonawca dostarczył zamawiającemu poprawne dokumenty no to już nie musi wzywać, bo zgodnie z art. 26 ust. 6 zamawiający posiada już te dokumenty.
0
2019-01-18 10:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy