Forum


Powrót Warunek dot. projektanta

H.

Hubert .....

21

Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał, że będzie dysponował projektantem o specjalności instalacyjnej, który posiada uprawnienia do wykonywania projektów bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych, należącym do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wykaz osób, w którym wskazuje projektanta z uprawnieniami wydanymi w 1988 r., tj. technik elektromechanik posiadający przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
Dodatkowo, załączył do wykazu kopie uprawnień tej osoby (zamawiający chciał przedłożenia ich przed podpisaniem umowy). Analizując wykaz osób oraz załączoną kopię uprawnień powstały wątpliwości, czy należy uznać te dokumenty, tzn. z kopii uprawnień wynika, że są one z ograniczeniami.
Czy ktoś z Państwa miał podobną sytuację?
Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał, że będzie dysponował projektantem o specjalności instalacyjnej, który posiada uprawnienia do wykonywania projektów bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych, należącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wykaz osób, w którym wskazuje projektanta z uprawnieniami wydanymi w 1988 r., tj. technik elektromechanik posiadający przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Dodatkowo, załączył do wykazu kopie uprawnień tej osoby (zamawiający chciał przedłożenia ich przed podpisaniem umowy). Analizując wykaz osób oraz załączoną kopię uprawnień powstały wątpliwości, czy należy uznać te dokumenty, tzn. z kopii uprawnień wynika, że są one z ograniczeniami. Czy ktoś z Państwa miał podobną sytuację?
0
2019-01-22 10:12 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 595

Sytuacja jest znana. W dawnych uprawnieniach były trochę inne zapisy. Jeśli czytać literalnie to nie są uprawnienia bez ograniczeń choć nie ma tego wpisanego wprost. Ja bym się natomiast zastanowił czy taki zakres mi wystarczy do zadania. Nie potrzebnie nie kombinując. Druga sprawa czy istotnie była potrzeba żądania uprawnień bez ograniczeń w siwz jeśli wystarczały inne.
Sytuacja jest znana. W dawnych uprawnieniach były trochę inne zapisy. Jeśli czytać literalnie to nie są uprawnienia bez ograniczeń choć nie ma tego wpisanego wprost. Ja bym się natomiast zastanowił czy taki zakres mi wystarczy do zadania. Nie potrzebnie nie kombinując. Druga sprawa czy istotnie była potrzeba żądania uprawnień bez ograniczeń w siwz jeśli wystarczały inne.
0
2019-01-22 10:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy