Forum


Powrót Ofera złożona przez wykonawców wspólnie ubiegającycg się o udzielenie zamówienia

J.

Joanna .....

25

Czy ofertę złożona przez konsorcjum dwóch firm mam rozumieć jako ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia ?
Czy ofertę złożona przez konsorcjum dwóch firm mam rozumieć jako ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia ?
0
2019-01-22 13:33 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą:

1) tworzyć konsorcja,

2) występować w formie spółki cywilnej lub

3) zawierać porozumienia regulujące ich współpracę w celu uzyskania zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą: 1) tworzyć konsorcja, 2) występować w formie spółki cywilnej lub 3) zawierać porozumienia regulujące ich współpracę w celu uzyskania zamówienia.
0
2019-01-22 13:38 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy