Forum


Powrót ujęcie konkursu ofert w sprawozdaniu rocznym do UZP

W.

Wioleta .....

2

Witam, czy konkursy ofert np. na świadczenia medyczne ujmuje się w sprawozdaniu rocznym do UZP
Witam, czy konkursy ofert np. na świadczenia medyczne ujmuje się w sprawozdaniu rocznym do UZP
0
2019-01-22 14:55 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Nie nie ujmuje się ich, one nie są udzielane w trybie ustawy PZP
Nie nie ujmuje się ich, one nie są udzielane w trybie ustawy PZP
0
2019-01-22 15:06 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy