Forum


Powrót kategoria archiwizacji

A.

Anna .....

Fachowiec 112

Jaką kategorię archiwizacji przyjąć dla rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku gminy?
Jaką kategorię archiwizacji przyjąć dla rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku gminy?
0
2019-01-22 15:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Nie trzeba wcale archiwizować, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), sprawozdanie przekazuje się JEDYNIE drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
Nie trzeba wcale archiwizować, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), sprawozdanie przekazuje się JEDYNIE drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
0
2019-01-23 08:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy