Forum


Powrót Druk książek

A.

Anna .....

6

Dzień dobry. Postępowania na druk książek i ulotek przeprowadzamy w trybie zapytania o cenę w częściach. W tym roku do jednej z ulotek jest dofinansowanie z funduszy unijnych. Nasuwają mi się dwa pytania:
1 - czy pomimo dofinansowania mogę zastosować tryb zapytania o cenę (z wytycznych wynika, że: "I. Udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:
a) beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
b) beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)?
II. W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp.)
2 - jeśli w części postępowania na druk w której będzie dofinansowanie, zastosuje tryb konkurencyjny (przetarg nieograniczony) to czy w pozostałych postępowaniach na druk mogę zastosować zapytanie o cenę?
Dzień dobry. Postępowania na druk książek i ulotek przeprowadzamy w trybie zapytania o cenę w częściach. W tym roku do jednej z ulotek jest dofinansowanie z funduszy unijnych. Nasuwają mi się dwa pytania: 1 - czy pomimo dofinansowania mogę zastosować tryb zapytania o cenę (z wytycznych wynika, że: "I. Udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku: a) beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), b) beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)? II. W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp.) 2 - jeśli w części postępowania na druk w której będzie dofinansowanie, zastosuje tryb konkurencyjny (przetarg nieograniczony) to czy w pozostałych postępowaniach na druk mogę zastosować zapytanie o cenę?
0
2019-01-23 11:23 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Osobiście to właśnie oddzieliłabym zapytanie wg zasady konkurencyjności dla wydatku z dofinansowaniem od pozostałych. Kontrola obejmie tylko zasadę konkurencyjności. Lub - jeżeli kwota wskazuje na powyżej 30 tys. to zdecydowanie należy przeprowadzić przetarg.
Opisałaś zasady, które chyba obowiązywały wcześniej i zostały zmienione (trudno mi powiedzieć, bo część wytycznych była trochę odmienna w zależności od programu i jeszcze woj. - lepiej sprawdzić aktualne do realizowanego projektu).
Znam takie, które wskazują, że jak zasada konkurencyjności to ZK nie przetarg, chyba, że z szacowania całości zamówienia dla Zamawiającego w zakresie przedmiotowego zamówienia wynika konieczność zastosowania procedur przetargowych.
Osobiście to właśnie oddzieliłabym zapytanie wg zasady konkurencyjności dla wydatku z dofinansowaniem od pozostałych. Kontrola obejmie tylko zasadę konkurencyjności. Lub - jeżeli kwota wskazuje na powyżej 30 tys. to zdecydowanie należy przeprowadzić przetarg. Opisałaś zasady, które chyba obowiązywały wcześniej i zostały zmienione (trudno mi powiedzieć, bo część wytycznych była trochę odmienna w zależności od programu i jeszcze woj. - lepiej sprawdzić aktualne do realizowanego projektu). Znam takie, które wskazują, że jak zasada konkurencyjności to ZK nie przetarg, chyba, że z szacowania całości zamówienia dla Zamawiającego w zakresie przedmiotowego zamówienia wynika konieczność zastosowania procedur przetargowych.
0
2019-01-23 11:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy