Forum


Powrót zamówienia dodatkowe na przylącza kanlaizacyjne

J.

Justyna .....

5

Czy wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacyjnego nie ujętego pierwotnie w projekcie przez dotychczasowego Wykonawcę stanowi zamówienie dodatkowe?
Nie przewidziałam zamówień dodatkowych z art. 67, czy jest możliwość podpisania Aneksu do umowy na postawie art. 144 ust. 1 pkt. 2? czy udzielenie zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 musze przewidzieć w umowie, ogłoszeniu badź specyfikacji?
Czy wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacyjnego nie ujętego pierwotnie w projekcie przez dotychczasowego Wykonawcę stanowi zamówienie dodatkowe? Nie przewidziałam zamówień dodatkowych z art. 67, czy jest możliwość podpisania Aneksu do umowy na postawie art. 144 ust. 1 pkt. 2? czy udzielenie zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 musze przewidzieć w umowie, ogłoszeniu badź specyfikacji?
0
2019-01-25 08:39 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

udzielenie zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 nie trzeba przewidywać w umowie lub ogłoszeniu bo to wynika ściśle z ustawy, ale muszą być spełnione wszystkie przesłanki z tego artykułu oraz inne np. z art. 144 us.t 1a, 1c
udzielenie zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 nie trzeba przewidywać w umowie lub ogłoszeniu bo to wynika ściśle z ustawy, ale muszą być spełnione wszystkie przesłanki z tego artykułu oraz inne np. z art. 144 us.t 1a, 1c
0
2019-01-25 10:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy