Forum


Powrót Sposób reprezentacji - brak KRS

H.

Hubert .....

21

Zamówienie poniżej progów UE na usługę. Jeden z wykonawców złożył ofertę, którą podpisał powołany uchwałami prokurent samoistny.
Wraz z ofertą załączono:
- kopię uchwały o powołaniu na stanowisko nowego prezesa,
- oraz kopię uchwały powołującej na stanowisko prokurenta samoistnego (tego, który podpisał ofertę) podpisaną przez nowego prezesa.
Obydwie kopie uchwał poświadczył za zgodność z oryginałem prokurent samoistny.
Czy można takie dokumenty uznać w takiej formie tzn. w formie kopii poświadczonej za zgodność ?
Czy jednak np. kopia uchwały powołującej prokurenta powinna być poświadczona za zgodność przez notariusza ?
W zarządzie wykonawcy zaszły zmiany i jeszcze nie dokonano zmian w KRS.

Zamawiający ma zamiar wezwać z art. 26 ust. 2 do złożenia oświadczeń i dokumentów, w tym do złożenia KRS.

Proszę o pomoc. Sprawa pilna.
Zamówienie poniżej progów UE na usługę. Jeden z wykonawców złożył ofertę, którą podpisał powołany uchwałami prokurent samoistny. Wraz z ofertą załączono: - kopię uchwały o powołaniu na stanowisko nowego prezesa, - oraz kopię uchwały powołującej na stanowisko prokurenta samoistnego (tego, który podpisał ofertę) podpisaną przez nowego prezesa. Obydwie kopie uchwał poświadczył za zgodność z oryginałem prokurent samoistny. Czy można takie dokumenty uznać w takiej formie tzn. w formie kopii poświadczonej za zgodność ? Czy jednak np. kopia uchwały powołującej prokurenta powinna być poświadczona za zgodność przez notariusza ? W zarządzie wykonawcy zaszły zmiany i jeszcze nie dokonano zmian w KRS. Zamawiający ma zamiar wezwać z art. 26 ust. 2 do złożenia oświadczeń i dokumentów, w tym do złożenia KRS. Proszę o pomoc. Sprawa pilna.
0
2019-01-25 13:37 0

J.

Joanna .....

68

Jak najbardziej można. Sytuacja prawna wielu Wykonawców jest dynamiczna. Nie widzę tu żadnej sprzeczności.
Jak najbardziej można. Sytuacja prawna wielu Wykonawców jest dynamiczna. Nie widzę tu żadnej sprzeczności.
0
2019-01-25 14:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy