Forum


Powrót BUR

A.

Anna .....

Fachowiec 129

We wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zawarto następujące zapisy: "Jeżeli Wnioskodawca nie będzie realizował bezpośrednio kursu, to zobowiązuje się do korzystania z oferty usług dostępnej w BUR. Jeżeli konkretny kurs nie będzie dostępny w BUR, wnioskodawca dokona wyboru oferty spoza BUR. Usługi wybrane spoza BUR będą spełniać odpowiednie wymogi jakościowe, analogicznie dla usług wpisanych do BUR, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe". Czy te zapisy powodują wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy Pzp? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie ustawy się nie stosuje i jaka jest procedura w tym zakresie?
We wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zawarto następujące zapisy: "Jeżeli Wnioskodawca nie będzie realizował bezpośrednio kursu, to zobowiązuje się do korzystania z oferty usług dostępnej w BUR. Jeżeli konkretny kurs nie będzie dostępny w BUR, wnioskodawca dokona wyboru oferty spoza BUR. Usługi wybrane spoza BUR będą spełniać odpowiednie wymogi jakościowe, analogicznie dla usług wpisanych do BUR, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe". Czy te zapisy powodują wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy Pzp? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie ustawy się nie stosuje i jaka jest procedura w tym zakresie?
0
2019-01-28 12:49 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Takie wytyczne nie mogą zastępować ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający musi stosować ustawę.
Sprawdź dokładnie w jakich przypadkach stosuje się BUR. Może dla wydatków poniżej 50 czy 20 tys zł lub są to wytyczne dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy.
Takie wytyczne nie mogą zastępować ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający musi stosować ustawę. Sprawdź dokładnie w jakich przypadkach stosuje się BUR. Może dla wydatków poniżej 50 czy 20 tys zł lub są to wytyczne dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy.
0
2019-01-28 13:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy