Forum


Powrót Poleganie na zasobach a elektronizacja

D.

Danuta .....

0

Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek
przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego dokumentu wypełniony i podpisany przez te podmioty. Moje pytanie, czy ten podmiot, który udostępnia swoje zasoby wykonawcy jest zobowiązany podpisać JEDZ podpisem kwalifikowanym (w naszych przypadkach z reguły jest to osoba fizyczna). Czy wystarczy, że podpis kwalifikowany złoży wykonawca.
Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego dokumentu wypełniony i podpisany przez te podmioty. Moje pytanie, czy ten podmiot, który udostępnia swoje zasoby wykonawcy jest zobowiązany podpisać JEDZ podpisem kwalifikowanym (w naszych przypadkach z reguły jest to osoba fizyczna). Czy wystarczy, że podpis kwalifikowany złoży wykonawca.
0
2019-01-28 13:02 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli dokument ma być podpisany przez podmiot trzeci - to ma być podpisany przez podmiot trzeci. JEDZ - jako oświadczenie potwierdzające sytuację podmiotu trzeciego w zakresie niepodlegania wykluczeniu i spełnienia warunku w zakresie dot. tego podmiotu, muszą być podpisane przez firmę/osobę, której dotyczą.
Osoba fizyczna - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?
Jeżeli dokument ma być podpisany przez podmiot trzeci - to ma być podpisany przez podmiot trzeci. JEDZ - jako oświadczenie potwierdzające sytuację podmiotu trzeciego w zakresie niepodlegania wykluczeniu i spełnienia warunku w zakresie dot. tego podmiotu, muszą być podpisane przez firmę/osobę, której dotyczą. Osoba fizyczna - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?
0
2019-01-28 13:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy