Forum


Powrót Usługi społeczne, a dofinansowanie ze środków unijnych

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Zgodnie z art. 138 o ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy art. 138 o ust. 2-4. Zgodnie z wytycznymi w przypadku zamawiającego w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielnie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp. Zamawiający udziela zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą. Jeżeli zamawiający ogłosi postępowanie wyłącznie na swojej stronie internetowej, czy nie narazi się na zarzut, że postępowanie nie zostało ogłoszone np. w bazie konkurencyjności?
Zgodnie z art. 138 o ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy art. 138 o ust. 2-4. Zgodnie z wytycznymi w przypadku zamawiającego w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielnie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp. Zamawiający udziela zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą. Jeżeli zamawiający ogłosi postępowanie wyłącznie na swojej stronie internetowej, czy nie narazi się na zarzut, że postępowanie nie zostało ogłoszone np. w bazie konkurencyjności?
0
2019-01-28 13:28 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jakiej wartości jest to zamówienie? Jeżeli powyżej 50 tys zł to musi być w BK - nie może być na stronie internetowej.
Jakiej wartości jest to zamówienie? Jeżeli powyżej 50 tys zł to musi być w BK - nie może być na stronie internetowej.
0
2019-01-28 13:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy