Forum


Powrót Czy jest możliwe unieważnienie unieważnienia postępowania unijnego?

P.

Piotr .....

0

W postępowaniu unijnym wpłynęły dwie oferty. Jedną odrzucono, drugą wybrano jako najkorzystniejszą, ale po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wpłynęło pismo od odrzuconego wykonawcy, iż w formularzu ofertowym wybranego oferenta są błędy i ofertę należałoby odrzucić. Po sprawdzeniu, powtórzono czynności badania i oceny oferty, o czym zawiadomiono wykonawców i odrzucono drugą ofertę. W związku z powyższym unieważniono przetarg, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wysłano do obydwu wykonawców, informację zamieszczono w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie internetowej. Unieważniono postępowanie również na miniportalu. Dzień później umieszczono nowe ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym o wszczęciu nowego postępowania. Po umieszczeniu ogłoszenia wpłynęło pismo od odrzuconego wykonawcy (jako drugiego), iż nie zgadza się z decyzją o odrzuceniu jego oferty i wskazaniem, że powód odrzucenia nie jest prawidłowy. Po analizie pisma faktycznie stwierdzono, że wykonawca ma rację i jego oferta jednak nie powinna zostać odrzucona... i tym samym postępowanie nie powinno być unieważnione... Co można zrobić w tym przypadku? Postępowanie jest unieważnione na miniportalu, więc nie można go już cofnąć, nie można też się kontaktować przez epuap... Zamieszczono nowe ogłoszenie (z przyspieszonym terminem - 15 dniowym). Co robić? Czekać 10 dni na ewentualne odwołanie do KIO? Pomocy...
W postępowaniu unijnym wpłynęły dwie oferty. Jedną odrzucono, drugą wybrano jako najkorzystniejszą, ale po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wpłynęło pismo od odrzuconego wykonawcy, iż w formularzu ofertowym wybranego oferenta są błędy i ofertę należałoby odrzucić. Po sprawdzeniu, powtórzono czynności badania i oceny oferty, o czym zawiadomiono wykonawców i odrzucono drugą ofertę. W związku z powyższym unieważniono przetarg, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wysłano do obydwu wykonawców, informację zamieszczono w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie internetowej. Unieważniono postępowanie również na miniportalu. Dzień później umieszczono nowe ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym o wszczęciu nowego postępowania. Po umieszczeniu ogłoszenia wpłynęło pismo od odrzuconego wykonawcy (jako drugiego), iż nie zgadza się z decyzją o odrzuceniu jego oferty i wskazaniem, że powód odrzucenia nie jest prawidłowy. Po analizie pisma faktycznie stwierdzono, że wykonawca ma rację i jego oferta jednak nie powinna zostać odrzucona... i tym samym postępowanie nie powinno być unieważnione... Co można zrobić w tym przypadku? Postępowanie jest unieważnione na miniportalu, więc nie można go już cofnąć, nie można też się kontaktować przez epuap... Zamieszczono nowe ogłoszenie (z przyspieszonym terminem - 15 dniowym). Co robić? Czekać 10 dni na ewentualne odwołanie do KIO? Pomocy...
0
2019-01-30 09:15 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

ależ misz-masz :)
Podstawą jest dobra ocena złożonej oferty. Oczywiście, każdemu mogą zdarzyć błędy. Jednak w przypadku gdy wykonawca wskazuje nam uchybienia i źle podjęte decyzje, należy bardzo szczegółowo ocenić pismo i sprawdzić czy ma rację.
Powyższa historia pokazuje, że Zamawiający podejmował decyzję tak jak na dany moment wydawało się/chciał Wykonawca.
Nie do końca chyba zrozumiałam... czy to drugie pismo jest od wykonawcy, który jako pierwszy był odrzucony czy od tego co był wybrany i później odrzucony?
Jeżeli od tego pierwszego to najpierw sprawdziłabym czy nie minęło 10 dni od przekazania info (pierwsza wysłana informacja o odrzuceniu oferty). Jeżeli tak, to już bym sobie tym głowy nie zawracała.
Jeżeli od tego drugiego - który sam nie wie czy spełnia czy nie spełnia :) to bym skorzystała z pomocy biegłego. Ktoś musi jednoznacznie ocenić sytuację - ofertę. Dopiero wówczas można zadecydować czy unieważnić czynności Zamawiającego czy pozostawić aktualną sytuację. Inaczej będziecie skakać jak żabka po liściach - dobra oferta/zła oferta.
ależ misz-masz :) Podstawą jest dobra ocena złożonej oferty. Oczywiście, każdemu mogą zdarzyć błędy. Jednak w przypadku gdy wykonawca wskazuje nam uchybienia i źle podjęte decyzje, należy bardzo szczegółowo ocenić pismo i sprawdzić czy ma rację. Powyższa historia pokazuje, że Zamawiający podejmował decyzję tak jak na dany moment wydawało się/chciał Wykonawca. Nie do końca chyba zrozumiałam... czy to drugie pismo jest od wykonawcy, który jako pierwszy był odrzucony czy od tego co był wybrany i później odrzucony? Jeżeli od tego pierwszego to najpierw sprawdziłabym czy nie minęło 10 dni od przekazania info (pierwsza wysłana informacja o odrzuceniu oferty). Jeżeli tak, to już bym sobie tym głowy nie zawracała. Jeżeli od tego drugiego - który sam nie wie czy spełnia czy nie spełnia :) to bym skorzystała z pomocy biegłego. Ktoś musi jednoznacznie ocenić sytuację - ofertę. Dopiero wówczas można zadecydować czy unieważnić czynności Zamawiającego czy pozostawić aktualną sytuację. Inaczej będziecie skakać jak żabka po liściach - dobra oferta/zła oferta.
0
2019-01-31 08:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy