Forum


Powrót Komunkacja drogą elektroniczną

A.

Anna .....

Fachowiec 129

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail.
Pytania:
1. Czy powyższe zapisy umożliwiają Zamawiającemu przesłanie skanu wezwania drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
2. Czy powyższe zapisy umożliwiają uzupełnianie dokumentów z kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego na adres e-mail wskazany w SIWZ?
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Pytania: 1. Czy powyższe zapisy umożliwiają Zamawiającemu przesłanie skanu wezwania drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 2. Czy powyższe zapisy umożliwiają uzupełnianie dokumentów z kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego na adres e-mail wskazany w SIWZ?
0
2019-01-30 13:27 0

NA.

Natalia A. .....

35

Z powyższych zapisów jak dla mnie wynika, że:

- Zamawiający może komunikować się z wykonawcami poprzez e-mail. Czyli odpowiedz na Twoje pierwsze pytanie brzmi: tak.
Przy czym Zamawiający nie musi posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, musi go posiadać jedynie Wykonawca. Zamawiający będzie wysyłał skany pism , pewnie podpisanych w swoich dokumentach papierowych. Jeżeli , któryś z zamawiających będzie dysponował podpisem elektronicznym to pewnie tak będzie podpisywał dokumenty, będzie to jego wola i wygoda ale nie obowiązek;

- wykaz dokumentów został powielony zarówno przy formularzu do komunikacji , jak i przy zapisach dot. e-maila , więc: tak
ja uzupełniałabym przez portal
Z powyższych zapisów jak dla mnie wynika, że: - Zamawiający może komunikować się z wykonawcami poprzez e-mail. Czyli odpowiedz na Twoje pierwsze pytanie brzmi: tak. Przy czym Zamawiający nie musi posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, musi go posiadać jedynie Wykonawca. Zamawiający będzie wysyłał skany pism , pewnie podpisanych w swoich dokumentach papierowych. Jeżeli , któryś z zamawiających będzie dysponował podpisem elektronicznym to pewnie tak będzie podpisywał dokumenty, będzie to jego wola i wygoda ale nie obowiązek; - wykaz dokumentów został powielony zarówno przy formularzu do komunikacji , jak i przy zapisach dot. e-maila , więc: tak ja uzupełniałabym przez portal
0
2019-01-30 16:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy