Forum


Powrót Równoważność oferty względem OPZ

T.

Tomasz .....

0

Witam serdecznie,
jak według waszej wiedzy powinna kształtować się hipotetyczna sytuacja. Wykonawca składa ofertę równoważną względem OPZ, własnym oświadczeniem poświadczając równoważność. Dokumenty producenta nie istnieją by zbadać dany parametr. Wykonawca dodatkowo wnioskuje, że w momencie odbioru zamówienia przez Zamawiającego udowodni spełnianie OPZ, wskazując przy tym że moment oceny ofert nie jest dobrym punktem na badanie równoważności. W jaki sposób powinien zachować się Zamawiający?
Witam serdecznie, jak według waszej wiedzy powinna kształtować się hipotetyczna sytuacja. Wykonawca składa ofertę równoważną względem OPZ, własnym oświadczeniem poświadczając równoważność. Dokumenty producenta nie istnieją by zbadać dany parametr. Wykonawca dodatkowo wnioskuje, że w momencie odbioru zamówienia przez Zamawiającego udowodni spełnianie OPZ, wskazując przy tym że moment oceny ofert nie jest dobrym punktem na badanie równoważności. W jaki sposób powinien zachować się Zamawiający?
0
2019-01-30 16:30 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Równoważność jest badana przed wyborem najkorzystniejszej oferty nie po - identycznie jak potwierdzenie zgodności z OPZ. Wzywamy do złożenia dokumentów, w tym potwierdzenia równoważności.
Nie wiem czego dotyczy postępowanie i jakie są problemy z uzyskaniem dokumentów na potwierdzenie równoważności (nawet hipotetycznie). Z reguły, przy potwierdzeniu, że np. jakieś rozwiązanie jest równoważne konieczne jest skonsultowanie z osobami merytorycznymi, czasami biegłymi.
Jeżeli Wykonawca nie wykaże równoważności jego oferta zostaje odrzucona.
Równoważność jest badana przed wyborem najkorzystniejszej oferty nie po - identycznie jak potwierdzenie zgodności z OPZ. Wzywamy do złożenia dokumentów, w tym potwierdzenia równoważności. Nie wiem czego dotyczy postępowanie i jakie są problemy z uzyskaniem dokumentów na potwierdzenie równoważności (nawet hipotetycznie). Z reguły, przy potwierdzeniu, że np. jakieś rozwiązanie jest równoważne konieczne jest skonsultowanie z osobami merytorycznymi, czasami biegłymi. Jeżeli Wykonawca nie wykaże równoważności jego oferta zostaje odrzucona.
0
2019-01-31 07:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy