Forum


Powrót KRS..zastosować art 26 ust 1 czy 26 ust 6 ?

E.

Ewelina .....

0

Witam., zamawiajacy w SIWZ zamieścił nastepujący zapis"W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski." Wykonawcy nie wskazali adresu internetowego czy w sytuacji gdy zamawiający jest na etapie wezwanie do zlożenia oświaczeń i dokumentów(art.26 ust 1 ) musi wezwać wykonawców do zożenia KRS lub CiDG? Czy działając na podstawie 26 ust 6 sam jednak pobiera i nie wzywa już wykonawców? Z góry dziękuję za pomoc
Witam., zamawiajacy w SIWZ zamieścił nastepujący zapis"W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski." Wykonawcy nie wskazali adresu internetowego czy w sytuacji gdy zamawiający jest na etapie wezwanie do zlożenia oświaczeń i dokumentów(art.26 ust 1 ) musi wezwać wykonawców do zożenia KRS lub CiDG? Czy działając na podstawie 26 ust 6 sam jednak pobiera i nie wzywa już wykonawców? Z góry dziękuję za pomoc
0
2019-01-31 11:21 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

To już kolejne pytanie na forum dotyczące tej fakultatywnej przesłanki i za każdym razem jest ten sam problem: co zrobić jak nie wskaże itp.
Skoro nie wpisał/nie wskazał a miał wskazać to go wzywam wraz z wezwaniem do pozostałych dokumentów/oświadczeń i oczywiście dodaję zapis wskazany przez Ciebie. Problemy z tą przesłanką mnożą się kaskadową, bo jak nie wskaże ponownie i nic nie złoży to ... Zamawiający i tak może samodzielnie ten dokument pobrać i sprawdzić czy wykonawca nie jest w likwidacji itp. Tylko czy Zamawiającemu na pewno chodziło o informację o upadłość/likwidację - przesłanka była niezbędna do postawienia w prowadzonym postępowaniu.... To raczej pytanie retoryczne.
To już kolejne pytanie na forum dotyczące tej fakultatywnej przesłanki i za każdym razem jest ten sam problem: co zrobić jak nie wskaże itp. Skoro nie wpisał/nie wskazał a miał wskazać to go wzywam wraz z wezwaniem do pozostałych dokumentów/oświadczeń i oczywiście dodaję zapis wskazany przez Ciebie. Problemy z tą przesłanką mnożą się kaskadową, bo jak nie wskaże ponownie i nic nie złoży to ... Zamawiający i tak może samodzielnie ten dokument pobrać i sprawdzić czy wykonawca nie jest w likwidacji itp. Tylko czy Zamawiającemu na pewno chodziło o informację o upadłość/likwidację - przesłanka była niezbędna do postawienia w prowadzonym postępowaniu.... To raczej pytanie retoryczne.
0
2019-01-31 11:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy