Forum


Powrót Art. 22a ust4

WS

Włodzimierz Sieniło

0

"W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów , jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane". Cz z zapisu tego artykułu mam rozumieć, że w zakresie doświadczenia przy dostawach nie mogę korzystać z zasobów podmiotów trzecich?
"W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów , jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane". Cz z zapisu tego artykułu mam rozumieć, że w zakresie doświadczenia przy dostawach nie mogę korzystać z zasobów podmiotów trzecich?
0
2016-09-13 19:29 0

M.

Mariusz .....

9

przy dostawach mozna korzystac z zasobow podmiotu trzeciego ale nie musi on byc podwykonawca (przy uslugach i rb ...musi)
przy dostawach mozna korzystac z zasobow podmiotu trzeciego ale nie musi on byc podwykonawca (przy uslugach i rb ...musi)
1
2016-09-14 05:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy