Forum


Powrót Procedura odwrócona a badanie i ocena ofert

A.

Adriana .....

0

Proszę o wskazówki, jak postąpić w danej sprawie. Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony w procedurze krajowej. Zastosowaliśmy procedurę odwróconą, oraz dwa kryteria oceny ofert: cena 60% oraz gwarancja 40%. W SIWZ zaznaczono , że: "W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji przez wykonawcę, lub wskazania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako sprzeczna z SIWZ.". Jeden z Wykonawców (trzeci wg klasyfikacji) nie wpisał w formularzu ofertowym okresu gwarancji. jak z nim postąpić w klasyfikacji przyznania punktów. Czy wpisać "0" pkt? Czy wpisać "-" tzn. nic" i policzyć tylko punkty za cenę? druga sprawa czy odrzucić tę ofertę na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2, czy nie odrzucać, bo zastosowano procedurę odwróconą, a oferat jest trzecia "w kolejce?. proszę pomoc.
Wpłynęły oferty.
Proszę o wskazówki, jak postąpić w danej sprawie. Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony w procedurze krajowej. Zastosowaliśmy procedurę odwróconą, oraz dwa kryteria oceny ofert: cena 60% oraz gwarancja 40%. W SIWZ zaznaczono , że: "W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji przez wykonawcę, lub wskazania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako sprzeczna z SIWZ.". Jeden z Wykonawców (trzeci wg klasyfikacji) nie wpisał w formularzu ofertowym okresu gwarancji. jak z nim postąpić w klasyfikacji przyznania punktów. Czy wpisać "0" pkt? Czy wpisać "-" tzn. nic" i policzyć tylko punkty za cenę? druga sprawa czy odrzucić tę ofertę na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2, czy nie odrzucać, bo zastosowano procedurę odwróconą, a oferat jest trzecia "w kolejce?. proszę pomoc. Wpłynęły oferty.
0
2019-02-04 10:29 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zamawiający przygotowując SIWZ już wskazał jak będzie postępował z daną ofertą w określonym przypadku. "W SIWZ zaznaczono , że: "W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji przez wykonawcę, lub wskazania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako sprzeczna z SIWZ.". - wobec tego powinien postąpić tak jak zapisał w SIWZ.
Uważam, zresztą były też takie wyroki KIO, że za brak wpisanej informacji w kryterium nie odrzucamy ofert - przyznajemy "0" pkt. Większość Zamawiających też doprecyzowuje jak potraktuje ofertę w przypadku braku wpisu w tabeli kryterium lub błędnych wpisów, zwłaszcza w przypadkach dotyczących np. gwarancji, której min. okres był określony przez Zamawiającego jako wymagany.
W przypadku procedury odwróconej musi być ułożony ranking tak samo jak w procedurze zwykłej. Wobec tego ocenimy wg kryterium wszystkie oferty - bez tego nie mamy rankingu (skąd byśmy wiedzieli, że opisana oferta jest "3"?)
Zamawiający przygotowując SIWZ już wskazał jak będzie postępował z daną ofertą w określonym przypadku. "W SIWZ zaznaczono , że: "W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji przez wykonawcę, lub wskazania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako sprzeczna z SIWZ.". - wobec tego powinien postąpić tak jak zapisał w SIWZ. Uważam, zresztą były też takie wyroki KIO, że za brak wpisanej informacji w kryterium nie odrzucamy ofert - przyznajemy "0" pkt. Większość Zamawiających też doprecyzowuje jak potraktuje ofertę w przypadku braku wpisu w tabeli kryterium lub błędnych wpisów, zwłaszcza w przypadkach dotyczących np. gwarancji, której min. okres był określony przez Zamawiającego jako wymagany. W przypadku procedury odwróconej musi być ułożony ranking tak samo jak w procedurze zwykłej. Wobec tego ocenimy wg kryterium wszystkie oferty - bez tego nie mamy rankingu (skąd byśmy wiedzieli, że opisana oferta jest "3"?)
0
2019-02-04 10:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy