Forum


Powrót Nieodpłatna pomoc prawna

A.

Anna .....

Fachowiec 129

Zwracam się z zapytaniem, czy wartość umowy na nieodpłatną pomoc prawną należy ujmować w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Wybór oferty następuje w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
Zwracam się z zapytaniem, czy wartość umowy na nieodpłatną pomoc prawną należy ujmować w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Wybór oferty następuje w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
0
2019-02-05 08:56 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Cyt. ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:
"Zamawiający udzielający zamówień tego rodzaju są zobligowani do ich uwzględnienia w rocznym sprawozdaniu. Informacje dotyczące zamówień udzielonych na podstawie przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej zamawiający winni zamieścić w tabeli VII formularza przedmiotowego sprawozdania pn. „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art. 138o ustawy”. W załączniku XIV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE wskazano bowiem, że usługi prawne inne niż podlegające wyłączeniu stosowania dyrektywy objęte są zakresem regulacji obejmującej usługi społeczne i inne szczególne usługi."
Cyt. ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: "Zamawiający udzielający zamówień tego rodzaju są zobligowani do ich uwzględnienia w rocznym sprawozdaniu. Informacje dotyczące zamówień udzielonych na podstawie przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej zamawiający winni zamieścić w tabeli VII formularza przedmiotowego sprawozdania pn. „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy oraz w art. 138o ustawy”. W załączniku XIV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE wskazano bowiem, że usługi prawne inne niż podlegające wyłączeniu stosowania dyrektywy objęte są zakresem regulacji obejmującej usługi społeczne i inne szczególne usługi."
0
2019-02-05 09:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy