Forum


Powrót Oświadczenie - Grupa kapitałowa

A.

Andrzej .....

0

Jaka powinna być forma oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 11). Czy forma takiego oświadczenia jest regulowana Rozporządzeniem w sprawie dokumentów, a co za tym idzie oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, co wyklucza przekazanie takiego oświadczenia e-mailem lub faksem.
Jaka powinna być forma oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 11). Czy forma takiego oświadczenia jest regulowana Rozporządzeniem w sprawie dokumentów, a co za tym idzie oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, co wyklucza przekazanie takiego oświadczenia e-mailem lub faksem.
0
2016-09-14 06:26 0

MW

Małgorzata Wołodźko

0

§ 14. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (...) mówi o formie składania oświadczeń.
Co do treści oświadczenia - mogę wysłać wzór na maila.
§ 14. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (...) mówi o formie składania oświadczeń. Co do treści oświadczenia - mogę wysłać wzór na maila.
0
2016-09-14 06:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy