Forum


Powrót Udostępnienie do wglądu złożonych ofert elektronicznych

H.

Hubert .....

21

Witam. Chciałem podpytać o Państwa praktykę związaną z udostępnianiem ofert złożonych elektronicznie na wniosek jednego z wykonawców.
1) Czy wykonawca składając pismo z wnioskiem o udostępnienie ofert elektronicznych do wglądu musi je podpisać podpisem elektronicznym i taki np. skan przesłać do zamawiającego np. na e-mail, czy może jedynie np. napisać zwykłego e-maila z prośbą o udostępnienie?
2) W jaki sposób zamawiający powinien udostępnić te oferty (które de facto są plikami .pdf z podpisami) - tzn. czy powinien je np. pobrać i zapisać na dysku swojego komputera, następnie spakować i taki jeden spakowany plik przesłać np. na e-mail wykonawcy ?
Witam. Chciałem podpytać o Państwa praktykę związaną z udostępnianiem ofert złożonych elektronicznie na wniosek jednego z wykonawców. 1) Czy wykonawca składając pismo z wnioskiem o udostępnienie ofert elektronicznych do wglądu musi je podpisać podpisem elektronicznym i taki np. skan przesłać do zamawiającego np. na e-mail, czy może jedynie np. napisać zwykłego e-maila z prośbą o udostępnienie? 2) W jaki sposób zamawiający powinien udostępnić te oferty (które de facto są plikami .pdf z podpisami) - tzn. czy powinien je np. pobrać i zapisać na dysku swojego komputera, następnie spakować i taki jeden spakowany plik przesłać np. na e-mail wykonawcy ?
0
2019-02-06 12:00 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Ad.1 - wniosek o dostęp do informacji publicznej nie musi być podpisany elektronicznie. Może być zwykły mail - forma dokumentowa zgodnie z kc
Ad.2 - nie udostępniamy tylko TP i danych wrażliwych, oferty przesyłamy na adres e-mail wskazany w piśmie (rozumiem, że chodzi o oferty składane przez miniPortal).
Ad.1 - wniosek o dostęp do informacji publicznej nie musi być podpisany elektronicznie. Może być zwykły mail - forma dokumentowa zgodnie z kc Ad.2 - nie udostępniamy tylko TP i danych wrażliwych, oferty przesyłamy na adres e-mail wskazany w piśmie (rozumiem, że chodzi o oferty składane przez miniPortal).
0
2019-02-06 12:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy