Forum


Powrót oferty częściowe

B.

Bogumiła .....

0

Zamawiający ma zapis w SIWZ: Ofertę na każdą część zamówienia należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca składa ofertę (w formie elektronicznej) dla każdej części oddzielnie. Wykonawca złożył nam na jednym formularzu dwie części. Na formularzu również były kryteria oceny ofert i nie wiem do której części się odnoszą. Czy mogę wezwać wykonawcę do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 2f czy od razu odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ.
Zamawiający ma zapis w SIWZ: Ofertę na każdą część zamówienia należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca składa ofertę (w formie elektronicznej) dla każdej części oddzielnie. Wykonawca złożył nam na jednym formularzu dwie części. Na formularzu również były kryteria oceny ofert i nie wiem do której części się odnoszą. Czy mogę wezwać wykonawcę do wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 2f czy od razu odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ.
0
2019-02-07 08:22 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli ze złożonej oferty jasno nie wynika co w ofercie zaoferował wykonawca w ramach części X i Y - brakuje wymagań określonych przez Zamawiającego dla danej części, które musiały być w FO i wpisane/podpisane przez Wykonawcę, to raczej żadne wyjaśnienia już nie pomogą.
Zawsze możemy wezwać do wyjaśnienia, ale złożone wyjaśnienia nie mogą zmieniać treści oferty.
Jeżeli ze złożonej oferty jasno nie wynika co w ofercie zaoferował wykonawca w ramach części X i Y - brakuje wymagań określonych przez Zamawiającego dla danej części, które musiały być w FO i wpisane/podpisane przez Wykonawcę, to raczej żadne wyjaśnienia już nie pomogą. Zawsze możemy wezwać do wyjaśnienia, ale złożone wyjaśnienia nie mogą zmieniać treści oferty.
0
2019-02-07 08:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy