Forum


Powrót Dostawa samochodu w formie leasingu

H.

Hubert .....

21

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości poniżej progów UE) na dostawę samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego.
Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca przedstawił projekt umowy oraz harmonogram finansowania zamówienia.
Dodatkowo, Zamawiający określił zapisy umowne, które muszą obowiązkowo zostać zawarte w projekcie umowy przedstawionym przez Wykonawcę.


Proszę o podpowiedź, w którym momencie Zamawiający powinien zażądać od wykonawcy, aby ten złożył projekt umowy leasingowej oraz harmonogram finansowania zamówienia, tzn. czy powinien złożyć te dokumenty wraz z ofertą, czy przed podpisaniem umowy ?

Nadmienię, że Zamawiający będzie chciał dokonać wcześniejszej akceptacji projektu umowy.

Proszę o podpowiedzi.
Zamawiający jest w trakcie przygotowywania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości poniżej progów UE) na dostawę samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca przedstawił projekt umowy oraz harmonogram finansowania zamówienia. Dodatkowo, Zamawiający określił zapisy umowne, które muszą obowiązkowo zostać zawarte w projekcie umowy przedstawionym przez Wykonawcę. Proszę o podpowiedź, w którym momencie Zamawiający powinien zażądać od wykonawcy, aby ten złożył projekt umowy leasingowej oraz harmonogram finansowania zamówienia, tzn. czy powinien złożyć te dokumenty wraz z ofertą, czy przed podpisaniem umowy ? Nadmienię, że Zamawiający będzie chciał dokonać wcześniejszej akceptacji projektu umowy. Proszę o podpowiedzi.
0
2019-02-07 09:53 0

D.

Damian .....

4

Nie wiem czy takie postępowanie winno być w tym trybie jeśli dopuszcza Pan zapisy umowne istotne, które może wprowadzać Wykonawca a Zamawiający chce ewentualnie móc je akceptować. Co w przypadku gdy nieżalenie od etapu postępowania Wykonawca złoży projekt który będzie uwzględniał zapisy Zamawiającego ale zarazem będzie zawierał zapisy, których Zamawiający nie wyeliminował już na obecnym etapie. Czy w takim przypadku odrzuci ofertę a jeśli tak to na jakiej podstawie. Można wymagać projektu umowy już na etapie postępowania od wszystkich o ile jest to uzasadnione i niezbędne dla prawidłowego przebiegu postępowania. Można wymagać od wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w związku z art 24 aa. Pytanie tylko czemu to ma służyć. jeśłi ta weryfikacja ma służyć sprawdzeniu czy oferowany przedmiot i sposób realizacji zamówienia spełnia wymagania SIWZ to wymagania te winny być bezwzględnie opisane a wtedy nie powinno być obawy że na etapie podpisania umowy będziemy mieli do czynienia z zapisami które będą naruszały interes Zamawiającego czy powodowały że nie było równego traktowania Wykonawców i porównywalności ofert.
Nie wiem czy takie postępowanie winno być w tym trybie jeśli dopuszcza Pan zapisy umowne istotne, które może wprowadzać Wykonawca a Zamawiający chce ewentualnie móc je akceptować. Co w przypadku gdy nieżalenie od etapu postępowania Wykonawca złoży projekt który będzie uwzględniał zapisy Zamawiającego ale zarazem będzie zawierał zapisy, których Zamawiający nie wyeliminował już na obecnym etapie. Czy w takim przypadku odrzuci ofertę a jeśli tak to na jakiej podstawie. Można wymagać projektu umowy już na etapie postępowania od wszystkich o ile jest to uzasadnione i niezbędne dla prawidłowego przebiegu postępowania. Można wymagać od wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w związku z art 24 aa. Pytanie tylko czemu to ma służyć. jeśłi ta weryfikacja ma służyć sprawdzeniu czy oferowany przedmiot i sposób realizacji zamówienia spełnia wymagania SIWZ to wymagania te winny być bezwzględnie opisane a wtedy nie powinno być obawy że na etapie podpisania umowy będziemy mieli do czynienia z zapisami które będą naruszały interes Zamawiającego czy powodowały że nie było równego traktowania Wykonawców i porównywalności ofert.
0
2019-02-07 10:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy