Forum


Powrót Zmiana Umowy

D.

Damian .....

4

Zamawiający przewidział w IPU na etapie postępowania, że w przypadku udziału podwykonawcy, płatności należne podwykonawcy będą dokonywane bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie dyspozycji wystawionej przez Wykonawcę, przy czym płatność podwykonawcy ze względu na inne zapisy może być dokonana w chwili gdy należność jest wymagana dla Wykonawcy (etapowość prac i płatności). Z zapisów wynika, że jeśli podwykonawca wykonał prace i wystawił fakturę Wykonawcy to Wykonawca dopiero kiedy zrealizuje dany etap i osiągnie wykonanie podlegające etapowemu rozliczeniu może wystawić fakturę Zamawiającemu wraz z kopia faktury podwykonawcy i dyspozycją zapłaty temu podwykonawcy. Płatność podwykonawcy dokonana przez Zamawiającego pomniejsza wynagrodzenie należne wykonawcy z faktury. Płatności dla Wykonawcy nie mogą być częściej niż raz na dwa miesiące. Powyższe sprawia, że Wykonawca nie może dokonać przedpłaty podwykonawcy tak by zabezpieczyć płynność finansową opłacenia pracowników przez podwykonawców na co nie chcą się zgodzić podwykonawcy.
Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonywanie płatności względem podwykonawcy bezpośrednio przez Wykonawcę bez ograniczenia ilości płatności do 1 na dwa miesiące. dodatkowo zadeklarował, że podstawą uruchomienia płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie udokumentowanie uregulowania należności względem podwykonawców tj. przedstawienie kopii faktury, potwierdzenia przelewu i oświadczenia podwykonawcy. Czy taka zgoda i zmiana Umowy jest istotna ?
Zamawiający przewidział w IPU na etapie postępowania, że w przypadku udziału podwykonawcy, płatności należne podwykonawcy będą dokonywane bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie dyspozycji wystawionej przez Wykonawcę, przy czym płatność podwykonawcy ze względu na inne zapisy może być dokonana w chwili gdy należność jest wymagana dla Wykonawcy (etapowość prac i płatności). Z zapisów wynika, że jeśli podwykonawca wykonał prace i wystawił fakturę Wykonawcy to Wykonawca dopiero kiedy zrealizuje dany etap i osiągnie wykonanie podlegające etapowemu rozliczeniu może wystawić fakturę Zamawiającemu wraz z kopia faktury podwykonawcy i dyspozycją zapłaty temu podwykonawcy. Płatność podwykonawcy dokonana przez Zamawiającego pomniejsza wynagrodzenie należne wykonawcy z faktury. Płatności dla Wykonawcy nie mogą być częściej niż raz na dwa miesiące. Powyższe sprawia, że Wykonawca nie może dokonać przedpłaty podwykonawcy tak by zabezpieczyć płynność finansową opłacenia pracowników przez podwykonawców na co nie chcą się zgodzić podwykonawcy. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonywanie płatności względem podwykonawcy bezpośrednio przez Wykonawcę bez ograniczenia ilości płatności do 1 na dwa miesiące. dodatkowo zadeklarował, że podstawą uruchomienia płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie udokumentowanie uregulowania należności względem podwykonawców tj. przedstawienie kopii faktury, potwierdzenia przelewu i oświadczenia podwykonawcy. Czy taka zgoda i zmiana Umowy jest istotna ?
0
2019-02-07 09:58 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

A jakie były zapisy umowy i możliwości/zakres zamian w umowie. Z reguły jak dochodzi do takich "zakręconych" sytuacji to dobrze przeanalizować problem z własnym radcą.
A jakie były zapisy umowy i możliwości/zakres zamian w umowie. Z reguły jak dochodzi do takich "zakręconych" sytuacji to dobrze przeanalizować problem z własnym radcą.
0
2019-02-07 11:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy