Forum


Powrót Oczywista omyłka rachunkowa

N.

Nina .....

6

Dzień dobry:)
Przetarg nieograniczony, poniżej progów z dofinansowaniem, dostawa. Wykonawca złożył wymagany formularz ofertowy z ceną oraz wszystkimi oświadczeniami, dodatkowo do oferty wymagałam formularza cenowego (tzn. cenę jednostkową, vat, netto i brutto, każdej pozycji którą chce zakupić (jest ich bardzo dużo). No i tu zaczynają się schody, co w przypadku, jeżeli:
1) Wykonawca w jakieś pozycji wpisała zera? Czy jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89.1.2 ?
2) Wykonawca w kilku pozycjach w kolumnie "stawka Vat" podaje dwie stawki (8%, 23%) wartość netto i brutto nie odpowiada żadnej z tych stawek? Czy taka oferta podlega odrzuceniu na podstawie art 89. 1. 6 ? Czy powinnam wezwać wykonawcę do wyjaśnień na podstawie art. 87.1? Tylko, że nie wiem co mają mi dać te wyjaśnienia????
3) Wykonawca wpisał cenę jednostkową np. 69 zł , ale źle pomnożył przez ilość zamawianego produktu? Czy taką pomyłkę można kwalifikować jako, oczywistą pomyłkę rachunkową na podstawie art. 87.2.2?
4) wykonawca wpisała stawkę vat, ale błędnie obliczył cenę netto i brutto. Czy taka pomyłkę można kwalifikować jako oczywista omyłkę rachunkową na podstawie art. 87.2.2?
Dzień dobry:) Przetarg nieograniczony, poniżej progów z dofinansowaniem, dostawa. Wykonawca złożył wymagany formularz ofertowy z ceną oraz wszystkimi oświadczeniami, dodatkowo do oferty wymagałam formularza cenowego (tzn. cenę jednostkową, vat, netto i brutto, każdej pozycji którą chce zakupić (jest ich bardzo dużo). No i tu zaczynają się schody, co w przypadku, jeżeli: 1) Wykonawca w jakieś pozycji wpisała zera? Czy jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89.1.2 ? 2) Wykonawca w kilku pozycjach w kolumnie "stawka Vat" podaje dwie stawki (8%, 23%) wartość netto i brutto nie odpowiada żadnej z tych stawek? Czy taka oferta podlega odrzuceniu na podstawie art 89. 1. 6 ? Czy powinnam wezwać wykonawcę do wyjaśnień na podstawie art. 87.1? Tylko, że nie wiem co mają mi dać te wyjaśnienia???? 3) Wykonawca wpisał cenę jednostkową np. 69 zł , ale źle pomnożył przez ilość zamawianego produktu? Czy taką pomyłkę można kwalifikować jako, oczywistą pomyłkę rachunkową na podstawie art. 87.2.2? 4) wykonawca wpisała stawkę vat, ale błędnie obliczył cenę netto i brutto. Czy taka pomyłkę można kwalifikować jako oczywista omyłkę rachunkową na podstawie art. 87.2.2?
0
2019-02-07 11:49 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Skoro tyle pomyłek to Zamawiający nie ma wyboru jak przeznaczyć czas na ich spokojna analizę i ocenę.
1 - nie bardzo wiadomo co to za pozycja, dlaczego zera i gdzie zera
2 - jeżeli nie wskazaliśmy obowiązującej stawki VAT to wykonawca wpisze swoją, czasami będą 2 stawki przy bardziej skomplikowanym produkcie (nie na wszystko może wykonawca zastosować stawkę preferencyjną), wówczas cena będzie składową dwóch wartości wynikających: ze stawki 23% i 8%
W zakresie 1 i 2 można wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień.
3 - jeżeli jest błąd rachunkowy - to poprawiamy
4 - podobnie, jeżeli źle pomnożył to błąd rachunkowy
Skoro tyle pomyłek to Zamawiający nie ma wyboru jak przeznaczyć czas na ich spokojna analizę i ocenę. 1 - nie bardzo wiadomo co to za pozycja, dlaczego zera i gdzie zera 2 - jeżeli nie wskazaliśmy obowiązującej stawki VAT to wykonawca wpisze swoją, czasami będą 2 stawki przy bardziej skomplikowanym produkcie (nie na wszystko może wykonawca zastosować stawkę preferencyjną), wówczas cena będzie składową dwóch wartości wynikających: ze stawki 23% i 8% W zakresie 1 i 2 można wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień. 3 - jeżeli jest błąd rachunkowy - to poprawiamy 4 - podobnie, jeżeli źle pomnożył to błąd rachunkowy
0
2019-02-07 12:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy