Forum


Powrót dokuemty jak podpisane

J.

Justyna .....

5

Witam,
Wezwałam wykonawce do złożenia dokumentów tj. US, ZUS,KRS, wykaz usług, wykaz dostaw. W jakiej formie powinny byc podpisane dokumenty, czy może to by jeden plik pdf i całość na końcu podpisana podpisem kwalifikowanym. Czy takie dokumenty jak wykaz dostaw, który jest wzorem Zamawijacego powinien byc w word podpisany podpisem elektronicznym?
Witam, Wezwałam wykonawce do złożenia dokumentów tj. US, ZUS,KRS, wykaz usług, wykaz dostaw. W jakiej formie powinny byc podpisane dokumenty, czy może to by jeden plik pdf i całość na końcu podpisana podpisem kwalifikowanym. Czy takie dokumenty jak wykaz dostaw, który jest wzorem Zamawijacego powinien byc w word podpisany podpisem elektronicznym?
0
2019-02-07 12:55 0

D.

Damian .....

4

Ustawodawca nie określa że plik podpisywany ma być w word. Taki też plik można zapisać w pdf. i nie mówimy tu o robieniu kopii czy skanu do pdf.
Jeśli masz wiele dokumentów wymagających potwierdzenia za zgodność z oryginałem nie ma potrzeby podpisywać oddzielnie każdego z nich. Większość oprogramowania albo nawet każde do składania podpisu elektronicznego prawdopodobnie dysponuje opcja złożenia podpisu na wielu dok. w ramach jednej czynności. Wybierasz więcej niż jeden plik do podpisu i tylko raz przechodzić procedurę podpisu wszystkich wskazanych plików.
Możliwe i akceptowalne prawnie jest również poświadczenie wielu elektronicznych kopii dokumentów na raz w ramach skompresowania plików do poświadczenia do odpowiedniego formatu np. .zip. Powstały w ten sposób jeden skompresowany plik zawierający wiele kopi dokumentów. który podpisuje się podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Tak zostaje poświadczona całość zawartości
Ustawodawca nie określa że plik podpisywany ma być w word. Taki też plik można zapisać w pdf. i nie mówimy tu o robieniu kopii czy skanu do pdf. Jeśli masz wiele dokumentów wymagających potwierdzenia za zgodność z oryginałem nie ma potrzeby podpisywać oddzielnie każdego z nich. Większość oprogramowania albo nawet każde do składania podpisu elektronicznego prawdopodobnie dysponuje opcja złożenia podpisu na wielu dok. w ramach jednej czynności. Wybierasz więcej niż jeden plik do podpisu i tylko raz przechodzić procedurę podpisu wszystkich wskazanych plików. Możliwe i akceptowalne prawnie jest również poświadczenie wielu elektronicznych kopii dokumentów na raz w ramach skompresowania plików do poświadczenia do odpowiedniego formatu np. .zip. Powstały w ten sposób jeden skompresowany plik zawierający wiele kopi dokumentów. który podpisuje się podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Tak zostaje poświadczona całość zawartości
0
2019-02-08 09:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy