Forum


Powrót Zmiana umowy

M.

Magdalena .....

0

Jeżeli w specyfikacji określiłam termin realizacji ale zawarłam zapis, że może on ulec przedłużeniu o kolejne 2 miesiące w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, mogę przedłużyć aneksem umowę jeżeli nie zostało to określone również w umowie?
Jeżeli w specyfikacji określiłam termin realizacji ale zawarłam zapis, że może on ulec przedłużeniu o kolejne 2 miesiące w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, mogę przedłużyć aneksem umowę jeżeli nie zostało to określone również w umowie?
0
2019-02-08 09:59 0

D.

Damian .....

4

Literalnie analizując zapis ustawy art 144 ust 1 pkt 1 w świetle przedstawionego stanu - zmiany zostały przewidziane w SIWZ. Pytanie tylko czy zostały zawarte w postaci jednoznacznego postanowienia umowy lub postanowień . wszystko sprowadza się w jakiej formie był ten zapis i czy w umowie jest zapis mówiący o możliwości zmiany terminu bez podawania okoliczności bo jak rozumiem okoliczności ta wskazana była w SIWZ . jeśli tak to można dokonać takiej zmiany o ile okoliczności sa spełnione
Literalnie analizując zapis ustawy art 144 ust 1 pkt 1 w świetle przedstawionego stanu - zmiany zostały przewidziane w SIWZ. Pytanie tylko czy zostały zawarte w postaci jednoznacznego postanowienia umowy lub postanowień . wszystko sprowadza się w jakiej formie był ten zapis i czy w umowie jest zapis mówiący o możliwości zmiany terminu bez podawania okoliczności bo jak rozumiem okoliczności ta wskazana była w SIWZ . jeśli tak to można dokonać takiej zmiany o ile okoliczności sa spełnione
0
2019-02-08 10:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy