Forum


Powrót Poprawa oczywistych omyłek...

M.

Martyna .....

0

Postępowanie podzielone na 9 części. Wynagrodzenie kosztorysowe.
Wykonawca (złożył ofertę na wszystkie części), w kosztorysach ofertowych na dwa zadania nie uwzględnił kilku pozycji występujących w przedmiarach.
Zamawiający na podst. art. 87 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy pzp, DOPISAŁ w kosztorysach brakujące ilości oraz ceny przedmiotowych robót. Niektóre pozycje powtarzały się w różnych częściach zamówienia, Zamawiający dokonał popraw o kwoty w oparciu o kosztorysy ofertowe złożone przez tego wykonawcę na inne części zamówienia.

Czy zamawiający mógł dokonać przedmiotowej poprawy? Czy oferty na różne części zamówienia, nie powinny stanowić odrębnych ofert? Czy jest to oczywista omyłka??
Postępowanie podzielone na 9 części. Wynagrodzenie kosztorysowe. Wykonawca (złożył ofertę na wszystkie części), w kosztorysach ofertowych na dwa zadania nie uwzględnił kilku pozycji występujących w przedmiarach. Zamawiający na podst. art. 87 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy pzp, DOPISAŁ w kosztorysach brakujące ilości oraz ceny przedmiotowych robót. Niektóre pozycje powtarzały się w różnych częściach zamówienia, Zamawiający dokonał popraw o kwoty w oparciu o kosztorysy ofertowe złożone przez tego wykonawcę na inne części zamówienia. Czy zamawiający mógł dokonać przedmiotowej poprawy? Czy oferty na różne części zamówienia, nie powinny stanowić odrębnych ofert? Czy jest to oczywista omyłka??
0
2019-02-11 13:09 0

J.

Joanna .....

68

Sz. P. postępowanie podzielone na części zakłada, że każde z nich mogłoby i może stanowić odrębne postępowanie - co do przeprowadzenia i wyboru. Zamawiający w druku ofertowym wskazuje Wykonawcy możliwość wypełnienia cen i innych wielkości dla katalogu (tutaj 9) zadań / części.
Sz. P. postępowanie podzielone na części zakłada, że każde z nich mogłoby i może stanowić odrębne postępowanie - co do przeprowadzenia i wyboru. Zamawiający w druku ofertowym wskazuje Wykonawcy możliwość wypełnienia cen i innych wielkości dla katalogu (tutaj 9) zadań / części.
0
2019-02-11 13:25 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy