Forum


Powrót Ponowna ocena ofert

M.

Monika .....

27

Czy w przypadku kiedy zamawiający unieważnił postępowanie, a następnie w wyniku poinformowania go o niezgodnej z przepisami ustawy czynności przez niego podjętej i uznaniu jej zasadności unieważnia czynność unieważnienia postępowania i po dokonaniu ponownej oceny oferty wybiera ją jako najkorzystniejszą (1 oferta w postępowaniu) to czy musi żądać ponownego złożenia wadium przez wykonawcę? Art. 46 ust. 3 mówi tylko o przypadku wniesienia odwołania. Jest tylko jedna oferta w postępowaniu praktycznie po ponownej ocenie i wyborze tego wykonawcy można na następny dzień podpisać umowę.
Czy w przypadku kiedy zamawiający unieważnił postępowanie, a następnie w wyniku poinformowania go o niezgodnej z przepisami ustawy czynności przez niego podjętej i uznaniu jej zasadności unieważnia czynność unieważnienia postępowania i po dokonaniu ponownej oceny oferty wybiera ją jako najkorzystniejszą (1 oferta w postępowaniu) to czy musi żądać ponownego złożenia wadium przez wykonawcę? Art. 46 ust. 3 mówi tylko o przypadku wniesienia odwołania. Jest tylko jedna oferta w postępowaniu praktycznie po ponownej ocenie i wyborze tego wykonawcy można na następny dzień podpisać umowę.
0
2019-02-12 08:39 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Jak w ustawie nie ma nic o tym to nie można wzywać do ponownego złożenia, swoją drogą jak wykonawca jest jeden i wyraża wolę podpisania umowy to wadium nie jest potrzebne bo po co?
Jak w ustawie nie ma nic o tym to nie można wzywać do ponownego złożenia, swoją drogą jak wykonawca jest jeden i wyraża wolę podpisania umowy to wadium nie jest potrzebne bo po co?
0
2019-02-12 09:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy