Forum


Powrót Forma składanych dokumentów w postepowaniach poniżej progów unijnych

M.

Malwina .....

24

Witam, pomocy przygotowuje przetarg krajowy i zaglądam do rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (...)i w §14 rozporządzenia brakuje ust. 1 ja w ust. 2 widnieje zapis, że dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, a jak to się ma do postępowań poniżej progów unijnych przecież w tych postępowaniach nie ma wymaganej elektronizacji to w jakiej formie maja być te dokumenty złożone ?
Witam, pomocy przygotowuje przetarg krajowy i zaglądam do rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (...)i w §14 rozporządzenia brakuje ust. 1 ja w ust. 2 widnieje zapis, że dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, a jak to się ma do postępowań poniżej progów unijnych przecież w tych postępowaniach nie ma wymaganej elektronizacji to w jakiej formie maja być te dokumenty złożone ?
0
2019-02-12 13:08 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 598

W formie pisemnej odpowiednio jako oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność
W formie pisemnej odpowiednio jako oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność
0
2019-02-12 13:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy