Forum


Powrót Unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7)

K.

Katarzyna .....

1

Zamawiający zawarł w SIWZ kryterium oceny ofert dotyczące właściwości podmiotowych Wykonawcy (nie organizacji ani personelu kluczowego) tylko ogólnie do Wykonawcy, jest już po otwarciu ofert, czyli nie można tego poprawić.

Czy można unieważnić postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 146 ust. 6 ustawy PZP? (wada niemożliwa do usunięcia)
Zamawiający zawarł w SIWZ kryterium oceny ofert dotyczące właściwości podmiotowych Wykonawcy (nie organizacji ani personelu kluczowego) tylko ogólnie do Wykonawcy, jest już po otwarciu ofert, czyli nie można tego poprawić. Czy można unieważnić postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 146 ust. 6 ustawy PZP? (wada niemożliwa do usunięcia)
0
2019-02-12 13:17 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Według mnie to nie można się powołać na ten przepis w tym przypadku do unieważnienia postępowania. Przypominam także o art. 93 ust. 4 że wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu w przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
Według mnie to nie można się powołać na ten przepis w tym przypadku do unieważnienia postępowania. Przypominam także o art. 93 ust. 4 że wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu w przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
0
2019-02-12 13:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy