Forum


Powrót obsługa bankowa gminy

J.

Jowita .....

0

Przymierzamy się do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę bankową gminy.
Chciałabym się podpytać, jakie Państwo stosują / stosowali kryteria oceny ofert?
Przymierzamy się do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę bankową gminy. Chciałabym się podpytać, jakie Państwo stosują / stosowali kryteria oceny ofert?
1
2016-09-14 11:35 0

W.

Walentyna .....

20

np. stosowałam kryterium:
1) cena ofertowa – ....... %,
2) wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych – ........%,
3) wysokość oprocentowania środków na lokacie typu „overnight” lub weekendowej – ...........%.
np. stosowałam kryterium: 1) cena ofertowa – ....... %, 2) wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych – ........%, 3) wysokość oprocentowania środków na lokacie typu „overnight” lub weekendowej – ...........%.
1
2016-09-14 12:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy