Forum


Powrót Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

A.

Alicja .....

47

Postępowanie powyżej progów unijnych - jak po elektronizacji powinno być wnoszone zabezpieczenie w przypadku form niepieniężnych? Czy dalej może być to poręczenie , gwarancja w wersji papierowej. Czy tez posługiwać się zasadami, które stosuje się przy wnoszeniu wadium (mimo że jest sporo kontrowersji). Jak podejść do sprawy zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy ? Jakie zapisy zastosować w SIWZ aby w maksymalnym stopniu uniknąć niespodzianek.
Postępowanie powyżej progów unijnych - jak po elektronizacji powinno być wnoszone zabezpieczenie w przypadku form niepieniężnych? Czy dalej może być to poręczenie , gwarancja w wersji papierowej. Czy tez posługiwać się zasadami, które stosuje się przy wnoszeniu wadium (mimo że jest sporo kontrowersji). Jak podejść do sprawy zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy ? Jakie zapisy zastosować w SIWZ aby w maksymalnym stopniu uniknąć niespodzianek.
0
2019-02-13 11:59 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Zabezpieczenie w odróżnieniu od wadium może być wnoszone np. w formie papierowej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, zmiana formy zabezpieczenia musi się odbywać na zasadach określonych w ustawie w art. 149 ( natomiast elektronizacja dotyczy postępowania, a nie realizacji umowy).
Zabezpieczenie w odróżnieniu od wadium może być wnoszone np. w formie papierowej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, zmiana formy zabezpieczenia musi się odbywać na zasadach określonych w ustawie w art. 149 ( natomiast elektronizacja dotyczy postępowania, a nie realizacji umowy).
0
2019-02-13 13:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy