Forum


Powrót Odrzucenie oferty - uzasadnie prawne i faktyczne

A.

Adriana .....

0

Witam, mam pytanie odnośnie art. 89 ust. 1 pkt 2. W treści informacji nt. odrzucenia oferty zamawiający wpisał, że: "Oferta Wykonawcy X, podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt3.". Czy to jest wystarczające? Proszę o pomoc.
Witam, mam pytanie odnośnie art. 89 ust. 1 pkt 2. W treści informacji nt. odrzucenia oferty zamawiający wpisał, że: "Oferta Wykonawcy X, podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt3.". Czy to jest wystarczające? Proszę o pomoc.
0
2019-02-13 15:22 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

To jest podstawa prawna. Do tego należy napisać uzasadnienie.
To jest podstawa prawna. Do tego należy napisać uzasadnienie.
0
2019-02-14 07:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy