Forum


Powrót Sprawozdanie roczne jednostki OSP

A.

Alicja .....

47

Jednostka OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) działa jako stowarzyszenie. W 2018 r. otrzymała dotacje m. in. z budżetu gminy i otrzymane środki wydatkowała na zakup urządzeń. Postępowanie prowadziła OSP, zawarła umowę i zrealizowała zamówienie. W tym przypadku nie ma wątpliwości, że ten zakup wykazuje w sprawozdaniu. Natomiast co z zakupami urządzeń, na które środki zostały pozyskane od osób prywatnych (np. darowizny). Faktury były wystawione dla OSP, Wartość poszczególnych urządzeń, sprzętu itp. nie przekraczała równowartości kwoty 30.000 euro. Czy w tym przypadku należy zsumować te wszystkie zakupy i ich wartość wykazać w tabeli X w poz. oznaczonej lp. 1, czy też w ogóle nie wykazywać tych zamówień w sprawozdaniu rocznym.
Jednostka OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) działa jako stowarzyszenie. W 2018 r. otrzymała dotacje m. in. z budżetu gminy i otrzymane środki wydatkowała na zakup urządzeń. Postępowanie prowadziła OSP, zawarła umowę i zrealizowała zamówienie. W tym przypadku nie ma wątpliwości, że ten zakup wykazuje w sprawozdaniu. Natomiast co z zakupami urządzeń, na które środki zostały pozyskane od osób prywatnych (np. darowizny). Faktury były wystawione dla OSP, Wartość poszczególnych urządzeń, sprzętu itp. nie przekraczała równowartości kwoty 30.000 euro. Czy w tym przypadku należy zsumować te wszystkie zakupy i ich wartość wykazać w tabeli X w poz. oznaczonej lp. 1, czy też w ogóle nie wykazywać tych zamówień w sprawozdaniu rocznym.
0
2019-02-13 20:33 1

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nietypowa sytuacja, ale wskazałabym tylko wydatek poniesiony wg ustawy.
Nietypowa sytuacja, ale wskazałabym tylko wydatek poniesiony wg ustawy.
0
2019-02-14 07:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy