Forum


Powrót Brak w ogłoszeniu informacji dotyczacy dokumentów wymaganych od podmiotów zagranicznych

I.

Ilona .....

3

Witam, jestem w trakcie kontroli organ kontrolujący zarzucił mi iż w ogłoszeniu o zamówieniu żądałam od Wykonawców krajowych przedłożenia odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, jednocześnie nie wykazałam dokumentów, jakie wymagam w tym zakresie od podmiotów zagranicznych. Informacje taką mam zawartą jedynie w SIWZ. Czy jestem to w jakiś sposób obronić?
Witam, jestem w trakcie kontroli organ kontrolujący zarzucił mi iż w ogłoszeniu o zamówieniu żądałam od Wykonawców krajowych przedłożenia odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, jednocześnie nie wykazałam dokumentów, jakie wymagam w tym zakresie od podmiotów zagranicznych. Informacje taką mam zawartą jedynie w SIWZ. Czy jestem to w jakiś sposób obronić?
0
2019-02-14 08:28 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

To postępowanie krajowe, unijne?
Z reguły w ogłoszeniu wpisujemy odesłanie do SIWZ - nie wszystkie informacje się zmieszczą. SIWZ zawiera pełnym opis. Gdyby w SIWZ nie zawarto żadnej informacji to trudniej byłoby wybronić się lub wymagania byłyby rozbieżne.
Proponuję analizę dokumentu https://www.nik.gov.pl/plik/id,3562,vp,4542.pdf
Chyba na stronie 9/10 jest opisany podobny przypadek.
To postępowanie krajowe, unijne? Z reguły w ogłoszeniu wpisujemy odesłanie do SIWZ - nie wszystkie informacje się zmieszczą. SIWZ zawiera pełnym opis. Gdyby w SIWZ nie zawarto żadnej informacji to trudniej byłoby wybronić się lub wymagania byłyby rozbieżne. Proponuję analizę dokumentu https://www.nik.gov.pl/plik/id,3562,vp,4542.pdf Chyba na stronie 9/10 jest opisany podobny przypadek.
0
2019-02-14 08:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy