Forum


Powrót Próbka jako treść oferty a obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych

P.

Paweł .....

0

Muszę przeprowadzić postępowanie przetargowe unijne na zakup środka czystościowego, w którym kryterium wyboru oferty będzie cena 60% oraz jakość zaoferowanej próbki 40%. W związku z powyższym mam wątpliwości czy przetarg ten powinienem przeprowadzić w ten sposób, że oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej a jedynie próbka przesłana fizycznie za pośrednictwem np. operatora pocztowego czy mogę odstąpić od obowiązkowej elektronizacji i wymagać złożenia oferty w formie pisemnej wraz z próbką która będzie podlegać ocenie w jednej kopercie?
Muszę przeprowadzić postępowanie przetargowe unijne na zakup środka czystościowego, w którym kryterium wyboru oferty będzie cena 60% oraz jakość zaoferowanej próbki 40%. W związku z powyższym mam wątpliwości czy przetarg ten powinienem przeprowadzić w ten sposób, że oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej a jedynie próbka przesłana fizycznie za pośrednictwem np. operatora pocztowego czy mogę odstąpić od obowiązkowej elektronizacji i wymagać złożenia oferty w formie pisemnej wraz z próbką która będzie podlegać ocenie w jednej kopercie?
0
2019-02-14 09:50 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Były kiedyś takie wypowiedzi, że w powyższym przypadku ogłaszamy przetarg w "formie papierowej". Z tego co pamiętam, zmieniono zdanie i tylko próbki są przysyłane normalną pocztą, natomiast całość postępowania jest prowadzona elektronicznie.
Były kiedyś takie wypowiedzi, że w powyższym przypadku ogłaszamy przetarg w "formie papierowej". Z tego co pamiętam, zmieniono zdanie i tylko próbki są przysyłane normalną pocztą, natomiast całość postępowania jest prowadzona elektronicznie.
0
2019-02-14 09:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy