Forum


Powrót Badanie rażąco niskiej ceny

I.

Ilona .....

3

W postępowaniu w procedurze krajowej wpłynęły 3 oferty, jedna na kwotę 199 999,00 zł , druga 220 000,00 zł, trzecia 2 666 456,00 zł . Wartość postępowania 200 000,00 zł. Zamawiający uznał iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta o znaczne wygórowanej cenie w stosunku do pozostałych ofert oraz do wartości zamówienia Zamawiający odstąpił od wezwania pozostałych wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, pomimo iż ceny 2 ofert są, o co najmniej 30 % niższe od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Na dzień dzisiejszy postępowanie jest kontrolowane i kontroler uznaje iż powinnam wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Czy jest szansa obronić moje stanowisko w tej sprawie.
W postępowaniu w procedurze krajowej wpłynęły 3 oferty, jedna na kwotę 199 999,00 zł , druga 220 000,00 zł, trzecia 2 666 456,00 zł . Wartość postępowania 200 000,00 zł. Zamawiający uznał iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta o znaczne wygórowanej cenie w stosunku do pozostałych ofert oraz do wartości zamówienia Zamawiający odstąpił od wezwania pozostałych wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, pomimo iż ceny 2 ofert są, o co najmniej 30 % niższe od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Na dzień dzisiejszy postępowanie jest kontrolowane i kontroler uznaje iż powinnam wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Czy jest szansa obronić moje stanowisko w tej sprawie.
0
2019-02-14 10:51 0

M.

Monika .....

27

Możesz powołać się na wyrok KIO z dnia 14 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO2499/18 - Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2018.
Możesz powołać się na wyrok KIO z dnia 14 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO2499/18 - Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2018.
0
2019-02-14 11:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy