Forum


Powrót Weryfikacja warunku udziału w postępowaniu

M.

Monika .....

27

Postępowanie na inspektora nadzoru. Zamawiający postawił warunek by wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w okresie ostatnich 3 lat pełniła należycie funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 5.000 m3 lub rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturę nie mniejszą niż 5.000 m3.

Wykonawca złożył wykaz osób w którym wskazał osobę (siebie) z odpowiednimi uprawnieniami wskazując w doświadczeniu, że kierował budową zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości X przy ul. Y kubatura budynków 20.000 m3 okres realizacji X 2015 - IX 2017 r.

Czy uznać to jako jedną inwestycję i czy kubatura budynków (łączna) jest OK? W warunku jest budowa lub rozbudowa obiektu kubaturowego. Moim zdaniem należałoby wezwać do uzupełnienia bo nie ma spełnienia warunku. Gdyby wykonawca w ramach uzupełnienia przedstawił mi to samo doświadczenie ale z wydzieleniem że jeden budynek ma kubaturę np. 12.000 m3 a drugi budynek np. 8.000 m3 to byłoby ok?
Postępowanie na inspektora nadzoru. Zamawiający postawił warunek by wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w okresie ostatnich 3 lat pełniła należycie funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 5.000 m3 lub rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturę nie mniejszą niż 5.000 m3. Wykonawca złożył wykaz osób w którym wskazał osobę (siebie) z odpowiednimi uprawnieniami wskazując w doświadczeniu, że kierował budową zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości X przy ul. Y kubatura budynków 20.000 m3 okres realizacji X 2015 - IX 2017 r. Czy uznać to jako jedną inwestycję i czy kubatura budynków (łączna) jest OK? W warunku jest budowa lub rozbudowa obiektu kubaturowego. Moim zdaniem należałoby wezwać do uzupełnienia bo nie ma spełnienia warunku. Gdyby wykonawca w ramach uzupełnienia przedstawił mi to samo doświadczenie ale z wydzieleniem że jeden budynek ma kubaturę np. 12.000 m3 a drugi budynek np. 8.000 m3 to byłoby ok?
0
2019-02-14 11:59 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Spełnienie warunków , czyli dokument, musi w sposób jednoznaczny wskazywać, że Wykonawca posiada doświadczenie. Co prawda, logika wskazuje, że jak dwa na 20000m3 to jeden musi być na co najmniej 5000m3. Ale... Wykonawców traktujemy równo. Wobec tego, można wezwać do uzupełnienia dokumentu zawierającego rozbicie parametrów osobno na każdy budynek.
Spełnienie warunków , czyli dokument, musi w sposób jednoznaczny wskazywać, że Wykonawca posiada doświadczenie. Co prawda, logika wskazuje, że jak dwa na 20000m3 to jeden musi być na co najmniej 5000m3. Ale... Wykonawców traktujemy równo. Wobec tego, można wezwać do uzupełnienia dokumentu zawierającego rozbicie parametrów osobno na każdy budynek.
0
2019-02-14 13:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy