Forum


Powrót Omyłka rachunkowa

M.

Magdalena .....

0

Przetarg na dostawę preparatu do uzdatniania wody. W formularzu oferty wykonawca zamiast ceny jednostkowej wyrażonej w g podał cenę dla kg preparatu. W formularzu oferty należało podać łączną cenę oferty która stanowić miała iloczyn ceny jednostkowej i określonej ilości zużycia podanej przez zamawiającego. W SWZ zastrzeżono, że zamawiający poprawi omyłki uwzględniając, że cena jednostkowa bez podatku VAT określona przez wykonawcę i ilość (określona przez zamawiającego) są niezmienne. Dodatkowo we wzorze umowy rozliczenie będzie odbywało się za 1kg preparatu. Nie ma możliwości przeliczenia ceny podanej przez wykonawcę na g gdyż zmieni się łączna wartość oferty. Czy poprawić omyłkę rachunkową otrzymując cenę znacznie odbiegającą od cen rynkowych i wybrać kolejną ofertę?
Przetarg na dostawę preparatu do uzdatniania wody. W formularzu oferty wykonawca zamiast ceny jednostkowej wyrażonej w g podał cenę dla kg preparatu. W formularzu oferty należało podać łączną cenę oferty która stanowić miała iloczyn ceny jednostkowej i określonej ilości zużycia podanej przez zamawiającego. W SWZ zastrzeżono, że zamawiający poprawi omyłki uwzględniając, że cena jednostkowa bez podatku VAT określona przez wykonawcę i ilość (określona przez zamawiającego) są niezmienne. Dodatkowo we wzorze umowy rozliczenie będzie odbywało się za 1kg preparatu. Nie ma możliwości przeliczenia ceny podanej przez wykonawcę na g gdyż zmieni się łączna wartość oferty. Czy poprawić omyłkę rachunkową otrzymując cenę znacznie odbiegającą od cen rynkowych i wybrać kolejną ofertę?
0
2019-02-14 12:51 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wyobraźnia Wykonawców w wypełnianiu FO zawsze będzie zaskakiwać... problemami.
Nie widząc dokumentów przetargowych i oferty.... zawsze można wezwać Wykonawcę i zapytać dlaczego tak skonstruował ofertę skoro Zamawiający wymagała tak i tak. Świadomie podał w gramach czy musiał coś sam wpisywać i "zjadł" k przed kg.
Wyjaśnienia nie mogą być negocjowaniem oferty ale w wielu przypadkach pomagają Zamawiającemu podjąć decyzję.
Wyobraźnia Wykonawców w wypełnianiu FO zawsze będzie zaskakiwać... problemami. Nie widząc dokumentów przetargowych i oferty.... zawsze można wezwać Wykonawcę i zapytać dlaczego tak skonstruował ofertę skoro Zamawiający wymagała tak i tak. Świadomie podał w gramach czy musiał coś sam wpisywać i "zjadł" k przed kg. Wyjaśnienia nie mogą być negocjowaniem oferty ale w wielu przypadkach pomagają Zamawiającemu podjąć decyzję.
0
2019-02-14 12:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy