Forum


Powrót uslugi prawnicze

M.

Malwina .....

2

czy usługi prawnicze dla gminy mieszczą się w katalogu usług społecznych i mają tu zastosowanie zapisy art. 138o?
czy usługi prawnicze dla gminy mieszczą się w katalogu usług społecznych i mają tu zastosowanie zapisy art. 138o?
1
2016-09-14 12:14 0

MW

Małgorzata Wołodźko

0

Jeśli znajdują się w katalogu.
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE, załącznik XIV: usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10
lit. d) - 79100000-5 do 79140000-7, 75231100-5;
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE, załącznik XVII: usługi prawnicze, o ile nie są wyłączone na mocy art. 21 lit. c), 79100000-5 do 79140000-7, 75231100-5.
Jeśli znajdują się w katalogu. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE, załącznik XIV: usługi prawne, niewyłączone na mocy art. 10 lit. d) - 79100000-5 do 79140000-7, 75231100-5; DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE, załącznik XVII: usługi prawnicze, o ile nie są wyłączone na mocy art. 21 lit. c), 79100000-5 do 79140000-7, 75231100-5.
0
2016-09-14 13:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy