Forum


Powrót Oryginał czy kopia podpisana kwalifikowanym podpisem?

IN

Izabela Nowak

0

Przetarg unijny. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wraz z ofertą w celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania tj. katalog z zaznaczeniem danych potwierdzający parametry oferowanego produktu. Czy może być to kopia podpisana kwalifikowanym podpisem?
Przetarg unijny. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wraz z ofertą w celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania tj. katalog z zaznaczeniem danych potwierdzający parametry oferowanego produktu. Czy może być to kopia podpisana kwalifikowanym podpisem?
0
2019-02-14 13:27 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Tego rodzaju dokumenty (jeżeli nie służą do oceny kryterium oceny ofert) żądamy na wezwanie - nie do oferty.
Tego rodzaju dokumenty (jeżeli nie służą do oceny kryterium oceny ofert) żądamy na wezwanie - nie do oferty.
0
2019-02-14 13:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy