Forum


Powrót Pilne ! przedłużenie terminu związania ofertą i wadium

H.

Halina .....

4

Czy oświadcznie Wykonawcy o samodzielnym przdłużeniu terminu związania ofertą w przetargu unijnym powinno zostać złożone w formie dokumentu lektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem, czy można dopuścić przesłanie skanu pisma pocztą elektroniczną ? Czy powyżze dotyczy również wadium w formie gwarancji bankowej, które również powinno mieć formę dokumentu elektronicznego ?
Czy oświadcznie Wykonawcy o samodzielnym przdłużeniu terminu związania ofertą w przetargu unijnym powinno zostać złożone w formie dokumentu lektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem, czy można dopuścić przesłanie skanu pisma pocztą elektroniczną ? Czy powyżze dotyczy również wadium w formie gwarancji bankowej, które również powinno mieć formę dokumentu elektronicznego ?
0
2019-02-14 20:55 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

Wadium w formie gwarancji bankowej musi być w formie elektronicznej, natomiast oświadczenie dot. przedłużenia terminu związania ofertą może być przesłane w zwykłym piśmie pocztą elektroniczną o ile zamawiający dopuścił w SIWZ taką formę i podał maila do komunikacji.
Wadium w formie gwarancji bankowej musi być w formie elektronicznej, natomiast oświadczenie dot. przedłużenia terminu związania ofertą może być przesłane w zwykłym piśmie pocztą elektroniczną o ile zamawiający dopuścił w SIWZ taką formę i podał maila do komunikacji.
0
2019-02-15 07:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy