Forum


Powrót JEDZ PODMIOTU TRZECIEGO - co teraz.

G.

Gabriela .....

2

Witam. Wykonawca złożył ofertę, gdzie jednym z wymogów było posiadanie 2 koni. Podstawa dysponowanie - umowa użyczenia. Brak JEDZ podmiotu trzeciego oraz zobowiązania o oddaniu zasobów. Wzywam z 26 ust 3 pzp? I co jeśli w SIWZ mieliśmy zapis tego typu: "oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony przed upływem terminu składania ofert w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot." ... pomocy.
Witam. Wykonawca złożył ofertę, gdzie jednym z wymogów było posiadanie 2 koni. Podstawa dysponowanie - umowa użyczenia. Brak JEDZ podmiotu trzeciego oraz zobowiązania o oddaniu zasobów. Wzywam z 26 ust 3 pzp? I co jeśli w SIWZ mieliśmy zapis tego typu: "oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony przed upływem terminu składania ofert w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot." ... pomocy.
0
2019-02-15 13:06 0

J.

Joanna .....

68

Ale wszystkie JEDZE podlegają uzupełnieniu. Wzywać wyznaczyć datę i już
Ale wszystkie JEDZE podlegają uzupełnieniu. Wzywać wyznaczyć datę i już
0
2019-02-15 13:20 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy