Forum


Powrót Wybór najkorzystniejszej oferty przed rozprawą (KIO)

M.

Michał .....

7

Zamawiający w postępowaniu powyżej progów unijnych poinformował Wykonawcę A o odrzuceniu oferty po dokonaniu oceny ofert. Kolejną czynnością Zamawiającego było wezwanie najwyżej ocenionego Wykonawcy B do uzupełnienia dokumentów (procedura odwrócona). W międzyczasie Wykonawca A, którego oferta została odrzucona odwołał się.
Moje pytanie jest następujące, czy przed rozprawą można lub też lepiej poczekać na wyrok KIO z wyborem najkorzystniejszej oferty?
Wykonawca B uzupełnił dokumenty, są kompletne i zostały prawidłowo złożone.

Wykonawca A odwołał się do KIO odnośnie odrzucenia oferty, jeśli KIO przyzna rację Zamawiającemu i po rozprawie damy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty prawdopodobnie Wykonawca A ponownie się odwoła.
Chciałbym nadmienić, że będzie to moja pierwsza rozprawa przed KIO.

Pozdrawiam
Zamawiający w postępowaniu powyżej progów unijnych poinformował Wykonawcę A o odrzuceniu oferty po dokonaniu oceny ofert. Kolejną czynnością Zamawiającego było wezwanie najwyżej ocenionego Wykonawcy B do uzupełnienia dokumentów (procedura odwrócona). W międzyczasie Wykonawca A, którego oferta została odrzucona odwołał się. Moje pytanie jest następujące, czy przed rozprawą można lub też lepiej poczekać na wyrok KIO z wyborem najkorzystniejszej oferty? Wykonawca B uzupełnił dokumenty, są kompletne i zostały prawidłowo złożone. Wykonawca A odwołał się do KIO odnośnie odrzucenia oferty, jeśli KIO przyzna rację Zamawiającemu i po rozprawie damy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty prawdopodobnie Wykonawca A ponownie się odwoła. Chciałbym nadmienić, że będzie to moja pierwsza rozprawa przed KIO. Pozdrawiam
0
2019-02-18 07:36 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Proponuję się wstrzymać do wydania orzeczenia, art. 184 ust. 6 termin związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu wydania orzeczenia przez KIO.
Proponuję się wstrzymać do wydania orzeczenia, art. 184 ust. 6 termin związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu wydania orzeczenia przez KIO.
0
2019-02-18 07:41 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy