Forum


Powrót Zobowiązanie innego podmiotu - w jakiej formie

A.

Alicja .....

47

Postępowanie poniżej progów unijnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 pzp wykonawca, który będzie polegał na zasobach innych podmiotów winien złożyć "zobowiązanie". Czy po uchyleniu par. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów wskazane "zobowiązanie" składa się w formie oryginału , czy też dopuszczona jest kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (na jakiej podstawie). Czy "dokumenty" o których mowa w par. 9 ust. 1 rozporządzenia z 2016 r. są tożsame ze "zobowiązaniem". Spotkałam się ze sprzecznymi informacjami i stąd moje wątpliwości.
Postępowanie poniżej progów unijnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 pzp wykonawca, który będzie polegał na zasobach innych podmiotów winien złożyć "zobowiązanie". Czy po uchyleniu par. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów wskazane "zobowiązanie" składa się w formie oryginału , czy też dopuszczona jest kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (na jakiej podstawie). Czy "dokumenty" o których mowa w par. 9 ust. 1 rozporządzenia z 2016 r. są tożsame ze "zobowiązaniem". Spotkałam się ze sprzecznymi informacjami i stąd moje wątpliwości.
0
2019-02-19 15:36 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Ten temat był już wielokrotnie dyskutowany na Forum - też różne opinie, warto je znaleźć do analizy.
Z reguły przyjąć należy: dokumenty z rozporządzenia w kopii lub oryginale. Dokumenty wskazane w ustawie - zgodnie z formą wskazaną w ustawie.
Ten temat był już wielokrotnie dyskutowany na Forum - też różne opinie, warto je znaleźć do analizy. Z reguły przyjąć należy: dokumenty z rozporządzenia w kopii lub oryginale. Dokumenty wskazane w ustawie - zgodnie z formą wskazaną w ustawie.
0
2019-02-19 15:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy