Forum


Powrót oddział przedsiębiorcy zagranicznego

A.

Agnieszka .....

1

W postępowaniu wpłynął wniosek o dopuszczenie do udziału od przedsiębiorcy zagranicznego, działającego w Polsce przez swój oddział. Dokumenty potwierdzające \"niewykluczenie z postępowania\" - ZUS, KRK, oświadczenia o spełnianiu warunków zostały złożone przez podmiot zagraniczny.
Zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność finansową oraz doświadczenie dotyczą oddziału
znalazłam taką opinię:
\"....Sytuacja wygląda inaczej w odniesieniu do badania spełniania przez wykonawcę warunków pozytywnych, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że doświadczenie oddziału, jako że jest częścią działalności wykonywanej przez samego przedsiębiorcę, może być przez przedsiębiorcę traktowane jako własne. Tak orzekła również KIO w wyroku z 13 czerwca 2008 r. (KIO/UZP 531/08).\"
Czy spotkaliście się z taką sytuacją?
moje obawy budzi przyjęcie zaświadczenie z banku wystawione na oddział.
Pozdrawiam
W postępowaniu wpłynął wniosek o dopuszczenie do udziału od przedsiębiorcy zagranicznego, działającego w Polsce przez swój oddział. Dokumenty potwierdzające \"niewykluczenie z postępowania\" - ZUS, KRK, oświadczenia o spełnianiu warunków zostały złożone przez podmiot zagraniczny. Zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność finansową oraz doświadczenie dotyczą oddziału znalazłam taką opinię: \"....Sytuacja wygląda inaczej w odniesieniu do badania spełniania przez wykonawcę warunków pozytywnych, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że doświadczenie oddziału, jako że jest częścią działalności wykonywanej przez samego przedsiębiorcę, może być przez przedsiębiorcę traktowane jako własne. Tak orzekła również KIO w wyroku z 13 czerwca 2008 r. (KIO/UZP 531/08).\" Czy spotkaliście się z taką sytuacją? moje obawy budzi przyjęcie zaświadczenie z banku wystawione na oddział. Pozdrawiam
1
2016-09-15 05:22 0

M.

Marta .....

27

Tu widzę dwa wyjścia:
1. Wyjaśniać czy podmiot (oddział) ma swobodę do prowadzenia gospodarki finansowej.
2. Przyjąć i nie wnikać (oddział jest częścią przedsiębiorstwa i mocno upraszczając jest wykonawcą).
W przypadku wyboru pierwszej opcji, możemy uzyskać wiedzę, z którą dalej nie będzie wiadomo co zrobić.... Decyzja, ze wszystkimi konsekwencjami należy do Pani. Powodzenia.
Tu widzę dwa wyjścia: 1. Wyjaśniać czy podmiot (oddział) ma swobodę do prowadzenia gospodarki finansowej. 2. Przyjąć i nie wnikać (oddział jest częścią przedsiębiorstwa i mocno upraszczając jest wykonawcą). W przypadku wyboru pierwszej opcji, możemy uzyskać wiedzę, z którą dalej nie będzie wiadomo co zrobić.... Decyzja, ze wszystkimi konsekwencjami należy do Pani. Powodzenia.
1
2016-09-15 05:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy