Forum


Powrót oferta z podpisami elektronicznymi

B.

Beata .....

1

w postępowaniu unijnym w pełnej elektronizacji wykonawcy przesyłali za pomocą platformy oferty i wszyscy pakowali kilka plików i przesyłali, jeden wykonawców zrobił plik pdf na który składa się formularz ofertowy, formularz asort.-cenowy, oświadczenie i inne wymagane dokumenty i opatrzył to swoim podpisem elektronicznym. Zastanawiam się czy to uznać, ponieważ, tak naprawdę każdy plik powinien być podpisany osobno kwalifikowanym podpisem, spakowany i przesłany.
w postępowaniu unijnym w pełnej elektronizacji wykonawcy przesyłali za pomocą platformy oferty i wszyscy pakowali kilka plików i przesyłali, jeden wykonawców zrobił plik pdf na który składa się formularz ofertowy, formularz asort.-cenowy, oświadczenie i inne wymagane dokumenty i opatrzył to swoim podpisem elektronicznym. Zastanawiam się czy to uznać, ponieważ, tak naprawdę każdy plik powinien być podpisany osobno kwalifikowanym podpisem, spakowany i przesłany.
0
2019-02-20 10:21 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nasze załączniki do SIWZ są wzorami. Wykonawca ma prawo przygotować dokument wg własnego "pomysłu" pod warunkiem, że będzie zawierał wszystkie wymagane informacje - zgodnie z SIWZ. Jeżeli scalony dokument zawiera wszystkie wymagane informacje, został podpisany prawidłowo to oferta została złożona - oświadczenie woli wykonawcy.
Forma rzeczywiście jest dość nietypowa i może budzić wątpliwości.
Nasze załączniki do SIWZ są wzorami. Wykonawca ma prawo przygotować dokument wg własnego "pomysłu" pod warunkiem, że będzie zawierał wszystkie wymagane informacje - zgodnie z SIWZ. Jeżeli scalony dokument zawiera wszystkie wymagane informacje, został podpisany prawidłowo to oferta została złożona - oświadczenie woli wykonawcy. Forma rzeczywiście jest dość nietypowa i może budzić wątpliwości.
0
2019-02-20 10:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy