Forum


Powrót oferta po elektronizacji bez pliku z formularzem asortymentowo cenowym

B.

Beata .....

1

w przetargu unijnym wykonawca przesłał ofertę, z formularza ofertowego odczytano cenę za pakiet do którego złożył ofertę i taką treść przekazano w protokole z otwarcia ofert, jednak w trakcie badania oferty okazało się że wykonawca nie załączył formularza asortymentowo cenowego, w którym znajduje się kilka pozycji, a z pozostałych dokumentów i załączników nie można wywnioskować jakie poszczególne ceny zaproponował wykonawca, aby osiągnąć wartość podaną w formularzu ofertowym. Niewatpliwie nalezy odrzucić ofertę, tylko z uwagi na niezgodność z SIWZ czy niezgodność z ustawą?
w przetargu unijnym wykonawca przesłał ofertę, z formularza ofertowego odczytano cenę za pakiet do którego złożył ofertę i taką treść przekazano w protokole z otwarcia ofert, jednak w trakcie badania oferty okazało się że wykonawca nie załączył formularza asortymentowo cenowego, w którym znajduje się kilka pozycji, a z pozostałych dokumentów i załączników nie można wywnioskować jakie poszczególne ceny zaproponował wykonawca, aby osiągnąć wartość podaną w formularzu ofertowym. Niewatpliwie nalezy odrzucić ofertę, tylko z uwagi na niezgodność z SIWZ czy niezgodność z ustawą?
0
2019-02-20 10:28 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 846

Niezgodność z SIWZ, ponieważ pewnie w SIWZ była wzmianka że do oferty należy dołączyć formularz asortymentowo - cenowy.
Niezgodność z SIWZ, ponieważ pewnie w SIWZ była wzmianka że do oferty należy dołączyć formularz asortymentowo - cenowy.
0
2019-02-20 10:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy