Forum


Powrót dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta na czynności serwisowe

I.

Izabela .....

0

Witam. W przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na wynajmie i serwisie pogwarancyjnym sprzętu drukującego, Zamawiający wymagał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów posiadających autoryzację serwisową trzech dowolnych producentów sprzętu drukującego. W ten sposób Zamawiający chciał uzyskać pewność, że usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie wykonywana na wysokim poziomie, z należytą starannością, przez wykwalifikowany personel Wykonawcy, który będzie posiadał łatwy dostęp do części i aktualizacji oprogramowania producentów urządzeń. Dla Zamawiającego wysoki poziom świadczonej usługi ma bardzo ważne znaczenie z uwagi na bardzo dużą ilość zróżnicowanego sprzętu oraz konieczność zapewnienia ciągłości pracy i prawidłowego funkcjonowania jednostki - nie może sobie pozwolić na tzw. "serwis garażowy wykonywany przez niewykwalifikowany personel" . Jeden z Wykonawców złożył wniosek o wykreślenie z SIWZ zapisów dotyczących konieczności posiadania tych autoryzacji motywując swoją prośbę naruszeniem przez Zamawiającego zasad zachowania uczciwej konkurencji, tłumacząc, że Zamawiający w ten sposób celowo ogranicza krąg Wykonawców i faworyzuje innych. Zamawiający absolutnie nie podziela zdania Wykonawcy ale czy słusznie? Czy Zamawiający chcąc uzyskać usługę realizowaną na wysokim poziomie, aby zapewnić sobie prawidłową i ciągłą pracę swojej jednostki może żądać posiadanie autoryzacji producentów jako gwarancji jakości?
Witam. W przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na wynajmie i serwisie pogwarancyjnym sprzętu drukującego, Zamawiający wymagał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów posiadających autoryzację serwisową trzech dowolnych producentów sprzętu drukującego. W ten sposób Zamawiający chciał uzyskać pewność, że usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie wykonywana na wysokim poziomie, z należytą starannością, przez wykwalifikowany personel Wykonawcy, który będzie posiadał łatwy dostęp do części i aktualizacji oprogramowania producentów urządzeń. Dla Zamawiającego wysoki poziom świadczonej usługi ma bardzo ważne znaczenie z uwagi na bardzo dużą ilość zróżnicowanego sprzętu oraz konieczność zapewnienia ciągłości pracy i prawidłowego funkcjonowania jednostki - nie może sobie pozwolić na tzw. "serwis garażowy wykonywany przez niewykwalifikowany personel" . Jeden z Wykonawców złożył wniosek o wykreślenie z SIWZ zapisów dotyczących konieczności posiadania tych autoryzacji motywując swoją prośbę naruszeniem przez Zamawiającego zasad zachowania uczciwej konkurencji, tłumacząc, że Zamawiający w ten sposób celowo ogranicza krąg Wykonawców i faworyzuje innych. Zamawiający absolutnie nie podziela zdania Wykonawcy ale czy słusznie? Czy Zamawiający chcąc uzyskać usługę realizowaną na wysokim poziomie, aby zapewnić sobie prawidłową i ciągłą pracę swojej jednostki może żądać posiadanie autoryzacji producentów jako gwarancji jakości?
0
2019-02-20 22:19 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Polecam poczytanie wyroków KIO dot. podobnych sytuacji, dot. nie tylko etapu do składania ofert i zastrzeżeń Wykonawców, ale również pojawiających się problemów na etapie oceny i wyboru oferty. Jeden z wielu - Sygn. akt KIO 2381/17.
W usługach serwisowych - nie tylko dot. sprzętu komputerowego, od jakiegoś czasu jest zamieszanie. Wynika często z faktu, że wyszkolony pracownik zakłada samodzielnie firmę i oferuje usługi serwisowania, najczęściej na takim samym poziomie jak w macierzystej firmie. Firmy buntują się, wyszkoliły pracownika, który tworzy im konkurencję i często utrudniają dostęp do otrzymania dokumentu serwisu autoryzacyjnego.
Zamawiający ma prawo postawić wymagania dot. jakości świadczenia usługi serwisowania (zwłaszcza dot. urządzeń, sprzętów używanych non-stop), ale powinien rozważyć czy zapisy nie ograniczają konkurencji i czy w ramach "równowagi rynkowej" nie dopuścić też innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w serwisowaniu (właśnie, żeby uniknąć jak to zostało nazwane - usługi garażowej).
Polecam poczytanie wyroków KIO dot. podobnych sytuacji, dot. nie tylko etapu do składania ofert i zastrzeżeń Wykonawców, ale również pojawiających się problemów na etapie oceny i wyboru oferty. Jeden z wielu - Sygn. akt KIO 2381/17. W usługach serwisowych - nie tylko dot. sprzętu komputerowego, od jakiegoś czasu jest zamieszanie. Wynika często z faktu, że wyszkolony pracownik zakłada samodzielnie firmę i oferuje usługi serwisowania, najczęściej na takim samym poziomie jak w macierzystej firmie. Firmy buntują się, wyszkoliły pracownika, który tworzy im konkurencję i często utrudniają dostęp do otrzymania dokumentu serwisu autoryzacyjnego. Zamawiający ma prawo postawić wymagania dot. jakości świadczenia usługi serwisowania (zwłaszcza dot. urządzeń, sprzętów używanych non-stop), ale powinien rozważyć czy zapisy nie ograniczają konkurencji i czy w ramach "równowagi rynkowej" nie dopuścić też innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w serwisowaniu (właśnie, żeby uniknąć jak to zostało nazwane - usługi garażowej).
0
2019-02-21 07:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy